Osobnosti bez ulíc a námestí

A: Edita Ambrušová, Vojtech Alexander

B: Aage Niels Bohr, Carlos Filipe Ximenes Belo, Elena Bellušová, František Brezina, Gustáv Adolf Bežo, Imrich Barta, Ján Benko, Ján Beňo, Ján Brezina, Jana Bodnárová, Kvetoslava Benková, Martin Belluš, Matúš Blaho, Miroslav Bárdi, Oľga Borodáčová, Pavol Braxatoris, Peter Michal Bohúň, Roman Brat, Viera Benková

C: Adam Chalupka, Ján Čajak, Ján Červeň, Ján Chorvát, Josef Čapek, Karol Chmel, Ladislav Čech, Ľudovít Čech, Peter Capek, Pierre Curie, Steven Chu, Tomáš Červeň

D: Ernest von Dohnány, Igor Daxner, Ján Duchoň, Julián Dvorák, Ladislav Dúbrava, Pavel Dvořák, Vojtech Danko

F: Andrej Ferko, František Fábry, Ľubomír Ferko, Milan Ferko, Rudolf Fabry, Vladimír Ferko

G: Dennis Gabor, Hanka G, Karol Grün, Marína Čeretková-Gállová, Móhandás Karamčand Gándhí, Ondrej Gábor, Tibor Gáll, Želmíra Gašparíková

H: Anton Hollý, Anton Horváth, Čierna Hora, Ferdinand Hložník, František Halas, František Holý, Františka Hrušovská, Gejza Horák, Ján Horecký, Július Horváth, Karol Horák, Mária Kišonová-Hubová, Mikuláš Huba, Milada Horáková, Ondrej Hodža, Ondrej Hronec, Pavol Hronec, Peter Hečko, Tomáš Horváth

I: Ján Ivan, Žela Inovecká

J: Anton Jánošík, Ján Janoška, Július Jonáš, Jur Janoška, Mária Jakubíková, Mária Jančová, Miloš Janoška, Miloš Jesenský, Peter Janků, Peter Jaroš, Ružena Jilemnická, Viki Janoušková

K: Ábel Kráľ, Adam František Kollár, Alexander Križka, Anna Kollárová, Bohdana Klemensová, Charles Kuen Kao, Ctibor Kovač, Daniela Kapitáňová, Dezider Kollár, Dušan Kováč, Eva Kováčová, Imro Weiner-Kráľ, Ivan Baláž Kráľ, Ján Kmeť, Ján Kostka, Jozef Kostka, Juraj Králik, Karol Andrej Kuzmány, Karol Krčméry, Karola Skutecká-Karvašová, Ladislav Kováč, Ľudovít Košut, Miloslav Krčméry, Pavol Kuna, Rudolf Kárpáty, Rudolf Králik, Teofil Klas, Viktor Krupa, Vojtech Kováč, Zlatica Balažovjech-Klincová, Zuzana Karasová

L: David Morris Lee, Elena Lacková, Juraj Láni, Ľuba Lesná, Luky Lukáč, Mikuláš z Levoče, Milan Lasica, Milan Lichard, Milan Lukáč, Peter Lipa, Samuel Lány

M: Albert Masár, Alexander Mucha, Anton Marec, Anton Matúšek, Anton Mišík, Emil Makovický, František Miko, František Mráz, Jan Masaryk, Ján Matejko, Ján Móry, Ján Mráz, Jozef Marko, Karol Malý, Karol Markovič, Karol Murgaš, Ľudovít Maróthy, Martin Medňanský, Matej Markovič, Mikuláš Marek, Mikuláš Markus, Mikuláš Moyzes, Milan Malinovský, Pavol Markovič, Sergej Vladimirovič Michalkov, Viliam Martin, Vincent Mistrík, Vladimír Miro

N: Elena Nábělková, Jozef Novák, Jožo Nižnánsky, Ladislav Nižňanský, Martin Novák, Mira Nábělková

O: Anton Ottmayer, Hieroným Oravský, Pavol Ušák Oliva

P: Eugen Pauliny, Ivan Pavle, Konštantín Palkovič, Liou Siao-po, Mária Podhradská, Marta Podhradská, Martin Lewis Perl, Medzinárodná organizácia práce, Otto Baltazár Petzval, Peter Petro, Viliam Pauliny, Wolfgang Paul, Wolfgang Pauli

R: Ernst Ruska, Karol Ruppeldt, Peter Pavol Roy

S: Emil Sokol, Ivan Štefánik, Ján Štúr, Johannes Stark, Jozef Sipko, Jozef Smida, Jozef Šucha, Karol Štúr, Miloslava Sokolová, Miloslava Sokolovská, Miroslava Sokolová, Pavel Šulek, Peter Sever, Peter Šolto, Peter Štefan, Richard Strauss, Rudolf Sloboda, Slovenský Sokol, Štefan Šáro, Štefan Sokol, Tadeáš Salva

T: Emanuel Trnka, Ján z Turca, Jiří Trnka, Jozef Trnka, Li Čeng-tao, Štefan Tiso, Žigmund Pauliny-Tóth

U: Jozef Urban, Štefan Uher

V: Branislav Viest, Ežo Vlkolínsky, Ivan Vesel, Ivan Viest, Ján Vesel, Ján Veselý, Ľudovít Veselý, Milan Vesel, Mirko Vesel, Viola Valachová

W: Charles Thomson Rees Wilson, Kenneth Wilson, Robert Woodrow Wilson

Z: Bohuslav Žingor, Gustáv Zoch, Ilja Zeljenka, Pavol Žigo, Viliam Záborský, Vincent Zaymus

Všetky ulice a námestia na www.oma.sk

Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo