Ľudovít Wagner

Ľudovít Wagner (∗ 1. august 1846, Banská Bystrica - † 17. august 1930, Bratislava) bol slovenský pedagóg, historik, jazykovedec. Pseudonym: Zólyomi.

Životopis Narodil sa v rodine Michala Wagnera (mešťan v Banskej Bystrici a odlievač medi) a jeho manželky Zuzany rodenej Bakošovej. Navštevoval ľudovú školu v Banskej Bystrici, 1854-1857 študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici, teológiu v Bratislave, filozofiu a jazykovedu na univerzite v Budapešti, potom absolvoval študijný pobyt na univerzitách vo Viedni, Krakove, Grazi a v Cluji, 1880 doktor filozofie. Sprvu vychovávateľ, 1870 - 1872 profesor na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, potom krátko v Budapešti, od 1874 profesor nemeckej a maďarskej literatúry a filozofie na vyššej reálke v Bratislave, 1909 - 1910 jej riaditeľ. Vedecky sa zaoberal najmä jazykovednou a literárnou históriou, dejinami Uhorska a geografiou Bratislavskej stolice. Autor životopisných prác o osobnostiach maďarskej a slovenskej literatúry a kultúry. Venoval sa tvorbe učebníc pre ľud a meštianske školy a otázkam organizácie uhorského školstva. Spoluzakladateľ a člen kultúrnych, literárnych a cirkevných organizácií, od 1919 člen Matice slovenskej.

Pamiatky , časť korešpondencie v Literárnom archíve Matice slovenskej

Dielo , Safarik élete és művei, Budapešť roku 1878 , Kupeczky János fest2művész élete, Bratislava roku 1899 , Slovenský Plutarch. Stotridsať rokov zo slovenskej literartúry 1790-1920, Nové Mesto nad Váhom roku 1920 , Zemepis Prešporskej stolice, Bratislava roku 1887 (s M. Orbókom) , Slovenská abeceda a prvá čítanka, Bratislava roku 1919 , Slovenská mluvnica, Bratislava roku 1919

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12781522.

Ľudovít Wagner má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo