Konštantín Čársky

Konštantín Čársky (∗ 4. apríl 1899, Gbely – † 13. máj 1987, Bratislava), bol slovenský lekár, chirurg, univerzitný profesor. Pracoval hlavne v oblasti brušnej chirurgie a traumatológie.

Životopis Gymnázium študoval v Nitre, Skalici a Trnave. Medicínu začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 1921 prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Promovaný bol v roku 1924. Pôsobil ako asistent na Chirurgickej klinike u profesora Kostlivého, ktorý ho vyslal na študijný pobyt do USA, kde získal cenné skúsenosti. Ako 32-ročný sa stal docentom chirurgie. Dňa 5. mája 1939 bol vymenovaný za riadneho profesora chirurgickej propedeutiky a ortopédie a súčasne bol vymenovaný za prednostu Klinickej chirurgickej propedeutiky a ortopédie. Túto funkciu zastával do roku 1941. V roku 1942 bol už oficiálne vymenovaný za prednostu Chirurgickej kliniky a vedúceho Katedry chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity, neskôr Univerzity Komenského. I. chirurgickú kliniku v Bratislave viedol 29 rokov.

Prof. Čársky bol členom Svetovej chirurgickej spoločnosti a predsedom Česko-slovenskej chirurgickej spoločnosti. Jeho vedecká činnosť bola mimoriadne plodná. Jeho habilitačnú prácu Lokálna liečba chirurgických infekcií poznali aj v zahraničí. U nás sa stal priekopníkom v septickej chirurgii. Venoval sa aj plastickej chirurgii.

Do dôchodku odišiel v roku 1971. Ako dôchodca sa plne venoval zdravotníckej osvete najmä v novinách, časopisoch, rozhlase a televízii.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13425212.

Konštantín Čársky má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Čárskeho, Bratislava
  2. Čárskeho, Košice
Kategórie: Narodenia 4. apríla, Narodenia v 1899, Osobnosti z Gbelov, Úmrtia 13. mája, Úmrtia v 1987, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo