Konštantín Čársky

Konštantín Čársky (∗ 4. apríl 1899, Gbely – † 13. máj 1987, Bratislava), bol slovenský lekár, chirurg, univerzitný profesor. Pracoval hlavne v oblasti brušnej chirurgie a traumatológie.

Životopis Gymnázium študoval v Nitre, Skalici a Trnave. Medicínu začal študovať na Karolovej univerzite v Prahe a v roku 1921 prestúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Promovaný bol v roku 1924. Pôsobil ako asistent na Chirurgickej klinike profesora Kostlivého, ktorý ho vyslal na študijný pobyt do USA, kde získal cenné skúsenosti. Ako 32 ročný sa stal docentom chirurgie. Dňa 5. mája 1939 bol menovaný riadnym profesorom chirurgickej propedeutiky a ortopédie a súčasne bol menovaný za prednostu Klinickej chirurgickej propedeutiky a ortopédie. Túto funkciu zastával do roku 1941. V roku 1942 bol už oficiálne menovaný prednostom Chirurgickej kliniky a vedúcim Katedry chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity, neskôr Univerzity Komenského. I. chirurgickú kliniku v Bratislave viedol 29 rokov.

Prof. Čársky bol členom Svetovej chirurgickej spoločnosti a predsedom Česko-slovenskej chirurgickej spoločnosti. Jeho vedecká činnosť bola mimoriadne plodná. Jeho habilitačnú prácu Lokálna liečba chirurgických infekcií poznali aj v zahraničí. U nás sa stal priekopníkom v septickej chirurgii. Venoval sa aj plastickej chirurgii.

Do dôchodku odišiel v roku 1971. Ako dôchodca sa plne venoval zdravotníckej osvete hlavne v novinách, časopisoch, rozhlase a televízii. Zomrel v Bratislave, ale pochovaný je na novom cintoríne vo svojich rodných Gbeloch .

x

Viac na wikipédii.

Konštantín Čársky má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Čárskeho, Bratislava
  2. Čárskeho, Košice
Kategórie: Narodenia 4. apríla, Narodenia v 1899, Osobnosti z Gbelov, Úmrtia 13. mája, Úmrtia v 1987, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo