Juraj Kuniak

Juraj Kuniak, zdroj wikipédia

Juraj Kuniak (∗ 2. júl 1955, Košice) je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ a vydavateľ.

Životopis Pochádza z učiteľskej rodiny, vzdelanie získaval na základnej a Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Košiciach (1970-1973), na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe (1973 – 1978), na Katedre počítačov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1985 – 1987) a na Nottingham Trent University (štúdium MBA: 2005 – 2007). Usadil sa v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1978 – 1992 pracoval v oddelení vývoja Závodov výpočtovej techniky. Prežil drámu medicínsko-horolezeckej expedície Pamír 1990 a v tom istom roku založil vydavateľstvo Skalná ruža. Od roku 1992 do roku 2020 bol spoločníkom malej telekomunikačnej firmy TELCO. Od roku 2008 je spoločníkom firmy Sempervivum. Od roku 1999 žije v horskej osade Kordíky blízko Banskej Bystrice. Riadi vydavateľstvo Skalná ruža.

Charakteristika tvorby Prvé literárne diela začal publikovať v maturitnom roku 1973, odkedy mu v časopisoch Nové slovo, Matičné čítanie, Smena na nedeľu a v rôznych zborníkoch začali vychádzať jeho básne a poviedky. Počas pražských vysokoškolských štúdií svoje diela publikoval najmä v časopisoch Mladý svět a Tvorba. Knižne debutoval v roku 1983 zbierkou básní Premietanie na viečka, za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. V próze sa uviedol knihou Pán Černovský v roku 1991.

Vo svojej tvorbe hľadá látku v nažitom, najmä vo vlastnom mnohorozmernom živote. Vracia sa k detstvu a dospievaniu, k otázkam etiky, vykresľuje medziľudské vzťahy a lásku, blízka mu je reflexívna a prírodná lyrika, ale aj exkurzie do epiky, či kríženie žánrov, dotýka sa všeobecne ľudskej problematiky, reaguje na to, ako naňho dolieha súčasná existencia. Experimentuje v oblasti žánrovej i výrazovej. Typické je pre neho neustále hľadačstvo, čistota výrazu, irónia a sebairónia, citlivosť kombinovaná s racionalitou, snaha dotknúť sa poézie bytia. Rebel proti novodobému schematizmu sa v ňom spája s úprimným hľadačom ľudského šťastia. Je znalcom a obdivovateľom prírody, hľadá celistvosť, tvar a súmernosť v živote i tvorbe.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q6314822.

Juraj Kuniak má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo