Ján Findra

Ján Findra, zdroj wikipédia

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. (∗ 25. marec 1934, Málinec - † 6. máj 2019, Banská Bystrica) bol významný slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Životopis V období 1950-1953 navštevoval gymnázium v Lučenci, v rokoch 1953-1957 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1957-1961 pôsobil ako profesor na Pedagogickej škole v Lučenci, od roku 1961 pracoval ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde bol od roku 1984 vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry, od roku 1989 dekanom fakulty a od roku 1992 prvým rektorom novozriadenej Univerzity Mateja Bela. V rokoch 1993-1999 pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Bratislave, od roku 2000 bol profesorom Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Popri špeciálnom jazykovednom bádaní sústredil sa aj na skúmanie štýlu umeleckej prózy, publikoval početné štúdie s literárnovednou a štylistickou problematikou v odborných periodikách a zborníkoch. Vo svojom diele sa venoval aj teoretickým, metodologickým a praktickým problémom umeleckého prednesu a rečníckeho prejavu. Ján Findra je autor a spolutvorca učebníc gramatiky a štylistiky.

Dielo , Rozbor štýlu prózy (1971) , Umenie prednesu (1974) , ] (spoluautor) (1979, 1987) , Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989) , Jazyk, reč, človek (1989) , Štylistika slovenčiny (2004)

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421245.

Ján Findra má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo