Ján Bušniak

Ján Bušniak (∗ 26. máj 1919, Horná Lehota – † 1. november 1988, Praha) bol ekonóm, diplomat, protifašistický bojovník.

Jeho otec Jozef Bušniak, jeho matka Mária rod. Mravcová

Životopis V roku 1925 - 1930 navštevoval ľudovú školu v Hornej Lehote, 1930 - 1935 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1935 - 1938 na lýceu v Nines (Francúzsko), 1938 - 1939 na Vysoke škole ekonomickej v Prahe, 1940 - 1941 v Záhrebe, 1941 - 1942 vo Viedni, 1942 v Bratislave, kde v roku 1942 promoval za Ing. V roku 1941 - 1942 referent Najvyššieho úradu pre zásobovanie v Bratislave, 1943 väznený v Bratislave a v Ilave. Po vypuknutí SNP v roku 1944 zástupca Povereníctva výživy SNR v Banskej Bystrici, 1945 - 1947 vedúci slov. oddelenia Min. priemyslu v Prahe, 1947 - 1949 referent odd. pre priemysel, obchod a peňažníctvo ÚV KSS v Bratislave, 1949 - 1950 námestník min. priemyslu v Prahe, 1950 - 1951 povereník potravinárskeho priem., 1951 - 1957 obchodu v Bratislave, 1957 - 1960 veľvyslanec v Číne, 1960 - 1962 a 1967 - 1971 námestník ministra zahraničných vecí v Prahe, 1962 - 1967 čs. veľvyslanec v Taliansku, 1971 - 1979 vedúci odd. rozvojových krajín v Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Predstaviteľ kom. odbojového hnutia a účastník SNP. Počas SNP zástupca povereníka SNP pre zásobovanie a osvetový dôstojník pri povstaleckej 1. čs. armáde na Slovensku. Po vojne organizátor prvej etapy industrializácie Slovenska (výstavba Oravskej priehrady, Bučiny Zvolen, cementárne v Banskej Bystrici, Mostáreň Brezno a i.). V roku 1958 - 1959 a 1963 - 1965 člen a 1967 - 1968 vedúci čs. delegácie na Valnom zhromaždení OSN. Publikačne činný, autor spomienkových čŕt z obdobia odboja a znárodňovacieho procesu, články publikoval v periodikách Rudé právo, Pravda, Nové slovo a i.

Literatúra , Biografický lexikón Slovenska

x

Viac na wikipédii.

Ján Bušniak má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, Narodenia 26. mája, Narodenia v 1919, Osobnosti z Hornej Lehoty (okres Brezno), Úmrtia 1. novembra, Úmrtia v 1988, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo