Ernest Jucovič

prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc. (∗ 6. august 1926, Liptovský Hrádok – † 21. október 1998, Banská Bystrica) bol slovenský matematik a pedagóg.

Životopis Narodil sa 6. augusta 1926 v Liptovskom Hrádku. Vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe absolvoval v roku 1950. V školskom roku 1950/51 pôsobil na strednej škole v Prahe. V rokoch 1951 - 1953 bol odborným redaktorom Štátneho nakladateľstva v Prahe, 1953 - 1965 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1956 - 1966 na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1965 bol vedúcim pracovnej komisie pre modernizáciu vyučovania matematiky v prešovskej pobočke JČSMF a viedol dlhodobý seminár O diskrétnej geometrii. Od roku 1966 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1977 bol menovaný profesorom. V Košiciach viedol Košický kombinatorický seminár. V rokoch 1960 - 1970 zastával funkciu predsedu Pobočky JSMF v Prešove.

Ťažisko jeho práce bolo vo vyučovaní geometrických disciplín a vo výskume kombinatorickej geometrie (metrické a kombinatoristické vlastnosti mnohostenov). Študoval vzťahy medzi konvexnými mnohostenmi a s nimi súvisiacimi guľovými plochami. Ďalej sa zaoberal vyšetrovaním maximálnych počtov vrcholov istých tried mnohostenov, ktoré môžu ležať na opísanej guľovej ploche. Z tejto problematiky vydal monografiu Konvexné mnohosteny (Bratislava, 1981). Vo svojej vedeckej práci získal viacero fundamentálnych výsledkov, vypracoval nové konštrukčné postupy. Napísal vyše 60 vedeckých článkov z geometrie a teórie grafov, zbierku príkladov, 3 stredoškolské učebnice a články metodického charakteru. Bol jednou z vedúcich osobností slovenskej školy teórie grafov.

Zomrel 21. októbra 1998 v Banskej Bystrici.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13408574.

Ernest Jucovič má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo