Slavomír Ondrejovič

Slavomír Ondrejovič (∗ 17. apríl 1946, Lučenec) je slovenský jazykovedec. Bol riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

Venuje sa všeobecnej jazykovede, sociolingvistike, syntaktickej a lexikálnej sémantike, fonetike a ortoepii, jazykovednej historiografii a encyklopedistike. Prekladá najmä z nemčiny.

Knižné publikácie (výber) , Ondrejovič, Slavomír: Medzi slovesom a vetou: problémy slovesnej konverzie (Bratislava: Veda, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1989) *Mistrík, Jozef a kol. (S. Ondrejovič člen kolektívu autorov, autor 294 hesiel): Encyklopédia jazykovedy (Bratislava: Obzor 1993) , Ondrejovič, Slavomír: Sedem a pol: zápisky z tzv. vedeckej turistiky (Bratislava: Veda, 2006) , Ondrejovič, Slavomír (ed.): Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Bratislava: Veda, 2007) *Ondrejovič, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy (Bratislava: Veda, 2008)

Externé odkazy ,

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13539049.

Slavomír Ondrejovič má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo