Lev Bukovský

Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (∗ 9. september 1939, Podkriváň) je slovenský matematik, ktorý sa zaoberá hlavne teóriou množín. Bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bývalý predseda Akreditačnej komisie.

Životopis Jeho otec bol členom Demokratickej strany, po roku 1948 bol politickým väzňom. Žil v malebnej dedinke Podkriváň na strednom Slovensku okres Detva. Napriek tomu sa Lev Bukovský dostal na vysokú školu, keďže vyhral celoslovenské kolo matematickej olympiády. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor matematická analýza. Vedeckú hodnosť získal na Karlovej univerzite v Prahe vo vednom odbore Algebra a teória čísel. Za profesora bol inaugurovaný v r. 1984. Jeho vedecká činnosť je zameraná na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikáciu v iných matematických oblastiach. Jeho výsledky v oblasti teórie množín sú uvádzané vo vysokoškolských učebniciach po celom svete. Napísal viac ako 40 pôvodných vedeckých prác. V rokoch 1991-1996 bol rektorom UPJŠ Košice. Je riadnym členom - akademikom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Hlavné vedecké výsledky *redukcia kardinálnej aritmetiky na funkciu gimel *modely teórie množín pre zmenu konfinality, vlastnosti minimality takýchto modelov *aplikácie teórie množín a jej modelov v topológii, v teórii miery a v reálnej analýze *všeobecná charakterizácia generických rozšírení modelov teórie množín *vlastnosti topologických priestorov nerozlišujúcich rôzne typy konvergencie postupností reálnych funkcií *všeobecná teória tenkých množín harmonickej analýzy

Funkcie *člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Vedeckej rady UPJŠ, *bol členom Vedeckej rady UK Bratislava *bol členom Akademického sněmu Akademie věd ČR *1996-2000 predseda Slovenskej matematickej spoločnosti. *bol predsedom Akreditačnej komisie, v súčasnosti člen *bol vedúci Katedry matematickej informatiky *bol rektorom UPJŠ *člen Akademického senátu UPJŠ. *člen Správnej rady Nadácie Michala Kováča a Václava Havla. *člen správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti *bol rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

x

Viac na wikipédii, wikidata Q11755342.

Lev Bukovský má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Bukovského, Brno
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 9. septembra, Narodenia v 1939, Osobnosti z Podkriváňa, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo