Mirko Horňák

Prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. (* 1952, Topoľčany) je slovenský matematik, vysokoškolský pedagóg a bridžista. Vo svojom výskume sa zameriava na teóriu grafov – chromatickú teóriu grafov, štruktúru grafov vnorených do plôch, rozklady grafov a hypergrafy. Je členom Slovenskej matematickej spoločnosti.

Život

Narodil sa v roku 1952 v Topoľčanoch. V roku 1979 získal titul doktora prírodných vied v odbore geometria a topológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), v roku 1983 hodnosť kandidát vied taktiež v odbore geometria a topológia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislava (UK). V roku 2002 bol habilitovaný za docenta (odbor matematika) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a v roku 2011 získal hodnosť profesora (odbor matematika) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Za profesora bol vymenovaný prezidentom SR 24.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771769.

Mirko Horňák má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo