František Turák

František Turák je skladateľ, aranžér, spevák, hráč na klávesové nástroje, trubkár, trombonista, kapelník, učiteľ, muzikológ, hudobný režisér, hudobný dramaturg.

Kariéra Základné hudobné vzdelanie získal v Ľudovej škole umenia v odbore husle v svojom rodisku Prešove. Skúsenosti hudobníka zbieral najprv v školských súboroch: v speváckom zbore pri ZDŠ, sláčikovom kvartete pri ĽŠU a vo folklórnom súbore, ktoré viedla jeho matka. Vyrastal v rodine intelektuálov, obaja rodičia a starí otcovia z oboch strán boli učiteľmi. So svojimi rodičmi a sestrami, ktorí spievali a hrali na rozličné hudobné nástroje, príležitostne účinkoval v rodinnom komornom združení pri rôznych familiárnych soaré a školských podujatiach. Kariéru hudobníka začal už v dvanástich rokoch ako trubkár legendárneho Mládežníckeho dychového orchestra v Prešove (1969 - 1975). Neskôr v rodnom meste hral na trúbku v Lečo Dixieland Band (1971 - 1975) a jazz-rockovej Eufónii (1972 - 1975). Absolvoval štúdium na Katedre hudobnej vedy FF UK v Bratislave (1975 - 1979). Počas štúdia bol ako trubkár členom populárnej skupiny Elán (1975 - 1978), v ktorej pôsobil neskôr už ako slobodný umelec, klavirista a spevák (1979 - 1980, 1990 - 1991). Dvanásť rokov intenzívne spolupracoval s Tanečným orchestrom československého rozhlasu (TOČR) v Bratislave ako skladateľ, aranžér, interpret až po zánik tohto orchestra (1981 - 1993). V 80. rokoch v slobodnom povolaní účinkoval vo viacerých koncertných a výjazdových profesionálnych skupinách (pozri ďalej jeho koncertnú činnosť). Ako kapelník, skladateľ, aranžér, spevák a klávesista zakladá vlastnú formáciu, skupinu Tonic cez umeleckú agentúru Slovkoncert a na základe umeleckej kvality a úspešnosti u publika s kolegami dosiahol vlastný koncertný program (1986 - 1990). V tom čase zároveň vystriedal niekoľko rôznych zamestnaní: učil klavír na Ľudovom konzervatóriu v Bratislave, súkromne vyučoval spev a tiež pôsobil ako hudobný redaktor a režisér v bratislavskom rozhlase. V 90. rokoch po rozpade existenčne kľúčových profesionálnych inštitúcií (Slovkoncert, Čs. rozhlas, Tanečný orchester čs. rozhlasu a i.) dostal na pár mesiacov "lano" späť do skupiny Elán (1990), postavil kapelu pre komerčný zájazd do Fínska (1991), hral ako klavírny a spevácky sólista vo Švajčiarsku (1992). Nepriaznivými okolnosťami bol napokon nútený venovať sa odboru (muzikológii), ktorý vyštudoval na FFUK: Najprv nastúpil ako ašpirant do Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1993 - 1997). Po obhajobe dizertačnej práce odchádza do Slovenskej televízie, kde pôsobil neskôr ako šéfdramaturg (1997 - 1998). Vyskúšal si v živote aj trudnú rolu vedca a učiteľa vysokej školy, najprv na UKF v Nitre (1996), najmä však na UMB v Banskej Bystrici, aj na iných univerzitách a konzervatóriách (1998 - 2014). Vyučoval ako odborný asistent predmety harmónia a polyfónia, hudobné formy a druhy, rozbor skladieb, náuka o hudobných nástrojoch, inštrumentácia, hra a čítanie z partitúr, improvizácia a štylizácia, dejiny klasickej hudby, dejiny hudby 20. storočia, dejiny a teória džezovej a rockovej hudby, propedeutika muzikológie, hra v súboroch, klavírny sprievod, kompozícia. S bohatými profesionálnymi skúsenosťami kapelníka, aranžéra a interpreta spolu s kolegami v roku 2003 rozvinul na FHV UMB a PF UMB originálny študijný program Hudobné súbory. Zameriava sa na dejiny a teóriu historickej a súčasnej hudby a na aplikovanú hudobnú pedagogiku. Napísal viac ako 100 publikácií (pozri nižšie výber).

;Súčasná aktivita , Nepretržite komponuje a aranžuje skladby rôznych hudobných druhov v multištýlových žánroch so segmentmi rockovej, džezovej, avantgardnej a klasickej hudby. , Nepretržite nahráva albumy s vlastnými inštrumentálnymi skladbami a piesňami novými i "zo šuflíka". , Intenzívne sa venuje aj interpretačným a organizátorským aktivitám. Oživuje niekdajšiu popularitu skupiny Tonic , Spolupracuje s inými autormi a kapelami v Bratislave. , Organizuje rôzne podujatia, napríklad zorganizoval nultý ročník festivalu Prešov Fest 2013. , V roku 2016 zakladá vlastnú školu Fero Turak Music School (ftm.creation@azet.sk) pre svojich žiakov a študentov bez ohľadu na ich vek.

Tvorba Zoznam orchestrálnych a komorných skladieb multištýlového charakteru zoznam nie je úplný , Addition for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Bad Gap for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , Ciaccona for Orchestra , Christmas Carol for Brass Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Hymnus slobody pre malý orchester , Passacaglia for orchestra , Perecar - For Symphonic Orchestra and Jazz Band (Fero Turák comp. arr.) , Seven Variations on a Theme of Mother for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Small Waltz for String Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , Sonatina for viola and harpsichord (Fero Turák comp. arr.) , Syncretic Quartet for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Šindliar Pastorale for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , The Blackbirds for Piano Quintet (Fero Turák comp. arr.) , The Flashback on Classicism for Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , The Song of Sirenes for Sopran and Arp (Fero Turák comp. arr.) , Our World Is Gone - for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.)

x

Viac na wikipédii.

František Turák má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Turáková, Teplička nad Váhom
Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo