František Turák

Mgr. František Turák CSc. (∗ 1956) je slovenský skladateľ, aranžér, spevák, hráč na klávesové nástroje, trubkár, trombonista, kapelník, pedagóg, muzikológ, hudobný režisér, hudobný dramaturg.

Kariéra Základné hudobné vzdelanie získal v Ľudovej škole umenia v odbore husle v svojom rodisku Prešove. Skúsenosti hudobníka zbieral najprv v školských súboroch: v speváckom zbore pri ZDŠ, sláčikovom kvartete pri ĽŠU a vo folklórnom súbore, ktorý viedla jeho matka. Vyrastal v rodine intelektuálov, obaja rodičia a starí otcovia z oboch strán boli učiteľmi. So svojimi rodičmi a sestrami, ktorí spievali a hrali na rozličné hudobné nástroje, príležitostne účinkoval v rodinnom komornom združení pri rôznych familiárnych soaré a školských podujatiach. Kariéru hudobníka začal už v dvanástich rokoch ako trubkár legendárneho Mládežníckeho dychového orchestra v Prešove (1969 – 1975). Neskôr v rodnom meste hral na trúbku v Lečo Dixieland Band (1971 – 1975) a jazz-rockovej Eufónii (1972 – 1975). Absolvoval štúdium na Katedre hudobnej vedy FF UK v Bratislave (1975 – 1979). Počas štúdia bol ako trubkár členom populárnej skupiny Elán (1975 – 1978), v ktorej pôsobil neskôr už ako slobodný umelec, klavirista a spevák (1979 – 1980, 1990 – 1991). Dvanásť rokov intenzívne spolupracoval s Tanečným orchestrom československého rozhlasu (TOČR) v Bratislave ako skladateľ, aranžér, interpret až po zánik tohto orchestra (1981 – 1993). V 80. rokoch v slobodnom povolaní účinkoval vo viacerých koncertných a výjazdových profesionálnych skupinách (pozri ďalej jeho koncertnú činnosť). Ako kapelník, skladateľ, aranžér, spevák a klávesista zakladá vlastnú formáciu, skupinu Tonic cez umeleckú agentúru Slovkoncert. Táto kapela prešla viacerými personálnymi zmenami, až napokon na základe umeleckej kvality a úspešnosti u publika s kolegami dosiahla vlastný koncertný program (1986 – 1990). V tom čase F. Turák zároveň vystriedal niekoľko rôznych zamestnaní: učil klavír na Ľudovom konzervatóriu v Bratislave, súkromne vyučoval spev a tiež pôsobil ako hudobný redaktor a režisér v bratislavskom rozhlase. V 90. rokoch po rozpade existenčne kľúčových profesionálnych inštitúcií (Slovkoncert, Čs. rozhlas, Tanečný orchester čs. rozhlasu a i.) sa vrátil na niekoľko mesiacov späť do skupiny Elán (1990). Po odchode postavil svoju kapelu pre komerčný zájazd do Fínska (1991). Taktiež hral ako klavírny a spevácky sólista vo Švajčiarsku (1992). Nepriaznivými okolnosťami v hudobnej kultúre bol napokon nútený venovať sa odboru muzikológia, ktorý vyštudoval na FFUK: Najprv nastúpil ako ašpirant do Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1993 – 1997). Po obhajobe dizertačnej práce odchádza do Slovenskej televízie, kde pôsobil neskôr ako šéfdramaturg (1997 – 1998). Po odchode z STV sa uplatňuje ako muzikológ a učiteľ vysokej školy, najprv na UKF v Nitre (1996), najmä však na UMB v Banskej Bystrici, aj na iných univerzitách a konzervatóriách (1998 – 2014). Ako odborný asistent vyučoval predmety harmónia a polyfónia, hudobné formy a druhy, rozbor skladieb, náuka o hudobných nástrojoch, inštrumentácia, hra a čítanie z partitúr, improvizácia a štylizácia, dejiny klasickej hudby, dejiny hudby 20. storočia, dejiny a teória džezovej a rockovej hudby, propedeutika muzikológie, hra v súboroch, klavírny sprievod, kompozícia. Zameriava sa na dejiny a teóriu historickej a súčasnej hudby. Napísal viac ako 100 publikácií (pozri nižšie výber).

;Súčasná aktivita ; , komponuje a aranžuje skladby rôznych hudobných druhov v multištýlových žánroch so segmentmi rockovej, džezovej, avantgardnej a klasickej hudby , nahráva albumy s vlastnými inštrumentálnymi skladbami a piesňami novými i staršími , venuje sa interpretačným a organizátorským aktivitám, napríklad zorganizoval nultý ročník festivalu Prešov Fest 2013 , oživuje niekdajšiu popularitu skupiny Tonic , od roku 2016 učí súkromne svojich žiakov a študentov bez ohľadu na ich vek (Fero Turak Music School : feroturak.scores@azet.sk) *od roku 2018 je členom skupiny Transylvánske obedy

Tvorba Zoznam orchestrálnych a komorných skladieb multištýlového charakteru zoznam nie je úplný , Addition for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Bad Gap for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , Ciaccona for Orchestra , Christmas Carol for Brass Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Hymnus slobody pre malý orchester , Passacaglia for orchestra , Perecar - For Symphonic Orchestra and Jazz Band (Fero Turák comp. arr.) , Seven Variations on a Theme of Mother for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Small Waltz for String Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , Sonatina for viola and harpsichord (Fero Turák comp. arr.) , Syncretic Quartet for String Quartet (Fero Turák comp. arr.) , Šindliar Pastorale for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , The Blackbirds for Piano Quintet (Fero Turák comp. arr.) , The Flashback on Classicism for Orchestra (Fero Turák comp. arr.) , The Song of Sirenes for Sopran and Arp (Fero Turák comp. arr.) , Our World Is Gone - for Symphonic Orchestra (Fero Turák comp. arr.)

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13409048.

František Turák má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Turáková, Teplička nad Váhom
Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo