František Turák

František Turák je skladateľ, aranžér, spevák, hráč na klávesové nástroje, trubkár, trombonista, kapelník, učiteľ, muzikológ, hudobný režisér, hudobný dramaturg.

Kariéra Základné hudobné vzdelanie získal v Ľudovej škole umenia v odbore husle v svojom rodisku Prešove. Skúsenosti hudobníka zbieral najprv v školských súboroch: v speváckom zbore pri ZDŠ, sláčikovom kvartete pri ĽŠU a vo folklórnom súbore, ktoré viedla jeho matka. Vyrastal v rodine intelektuálov, obaja rodičia a starí otcovia z oboch strán boli učiteľmi. So svojimi rodičmi a sestrami, ktorí spievali a hrali na rozličné hudobné nástroje, príležitostne účinkoval v rodinnom komornom združení pri rôznych familiárnych soaré a školských podujatiach. Kariéru hudobníka začal už v dvanástich rokoch ako trubkár Mládežníckeho dychového orchestra v Prešove pod vedením Viliama Tarijányiho sr. (1969 - 1975). Neskôr v rodnom meste hral na trúbku v dixielande Lečo Párty (1971 - 1975) a jazz-rockovej Eufónii (1972 - 1975). Absolvoval štúdium na Katedre hudobnej vedy FF UK v Bratislave pod vedením prof. Jozefa Kresánka (1975 - 1979). Počas štúdia bol ako trubkár členom skupiny Elán (1975 - 1978), v ktorej pôsobil neskôr už ako slobodný umelec, klavirista a spevák (1979 - 1980, 1990 - 1991). Hru na klavír absolvoval v triede u doc. Eleny Letňanovej, spev u doc. Oľgy Šimovej a Františka Tugendlieba, džezovú interpretáciu na klavíri u Ladislava Gerhardta. V 80. rokoch v slobodnom povolaní účinkoval vo viacerých koncertných a výjazdových profesionálnych skupinách (pozri ďalej jeho koncertnú činnosť). Ako kapelník, skladateľ, aranžér, spevák a klávesista zakladá vlastnú formáciu, skupinu Tonic. Dvanásť rokov intenzívne spolupracoval s Tanečným orchestrom československého rozhlasu (TOČR) v Bratislave ako skladateľ, aranžér, interpret a režisér až po zánik tohto orchestra (1981 - 1993). V rokoch 1991 - 1992 pôsobil ako sólový klavirista a spevák vo Švajčiarsku.

Vystriedal viacero rôznych zamestnaní: v rokoch 1988 - 1989 bol hudobným redaktorom v bratislavskom rozhlase, učil klavír na Ľudovom konzervatóriu v Bratislave, súkromne vyučoval spev, pracoval v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako muzikológ (1993 - 1997), v Slovenskej televízii ako šéfdramaturg (1997 - 1998). Diskontinuitne od roku 1998 až do súčasnosti prednáša ako odborný asistent na rôznych univerzitách (UKF, UMB, KU) predmety harmónia a polyfónia, hudobné formy a druhy, rozbor skladieb, náuka o hudobných nástrojoch, inštrumentácia, hra a čítanie z partitúr, improvizácia a štylizácia, dejiny klasickej hudby, dejiny hudby 20. storočia, dejiny a teória džezovej a rockovej hudby, propedeutika muzikológie, hra v súboroch, klavírny sprievod. S bohatými profesionálnymi skúsenosťami kapelníka, aranžéra a interpreta spolu s kolegami v roku 2003 rozvinul na FHV UMB a PF UMB originálny študijný program Hudobné súbory. Zameriava sa na dejiny a teóriu historickej a súčasnej hudby a na aplikovanú hudobnú pedagogiku. Napísal viac ako 100 publikácií (pozri nižšie výber).

Súčasná aktivita

x

Viac na wikipédii.

František Turák má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Turáková, Teplička nad Váhom
Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo