Ján Hrušovský

Ján Hrušovský, zdroj wikipédia

Ján Hrušovský (pseudonymy Arctur, Karol Egreš a i.) (∗ 4. február 1892, Nové Mesto nad Váhom – † 7. marec 1975, Bratislava) bol slovenský prozaik, novinár a esejista.

Životopis Narodil sa v rodine advokáta a vzdelanie získaval v Martine a Revúcej. Pracoval v Slovenskej banke v Novom Sade a ako účtovník. Počas 1. svetovej vojny sa nachádzal takmer celý čas na fronte, po ukončení vojny pracoval v redakcii Slovenského Východu v Košiciach, neskôr v Národných novinách v Martine. V roku 1920 odišiel na ročný študijný pobyt do Talianska, kde pôsobil na veľvyslanectve v Ríme. Po návrate domov pokračoval v práci pre tlač – bol redaktorom Slovenského denníka v Bratislave a neskôr bol tiež jeho šéfredaktorom. Počas 2. svetovej vojny pracoval na Úrade propagandy slovenského štátu, po oslobodení nastúpil v roku 1946 do redakcie časopisu Sloboda, kde pracoval až do roku 1956, kedy odišiel do dôchodku.

Tvorba Svoju literárnu kariéru začínal publikovaním fejtónov, poviedok a žánrových obrázkov v rôznych periodikách. Písal poviedky, romány, prozaické diela s autobiografickými prvkami, ale tiež kratšie prozaické útvary. Vo svojich dielach sa vracia k obom svetovým vojnám a potreby vyrovnať sa s ich následkami tak po psychickej, ako i morálnej a citovej stránke. Venoval sa i dobrodružným, no hlavne historickým románom, v ktorých sa vracal k známym osobnostiam, viažucim sa svojou činnosťou či životom k Slovensku, a tieto diela vydával najprv na pokračovanie v rôznych časopisoch, kým vyšli aj knižne ako ucelené diela – často prepracované a pod inými názvami. Bol jedným zo slávnejších spisovateľov.

Dielo *1919 – Zo svetovej vojny, zápisky z východného frontu (v roku 1971 vyšla pod názvom Stála vojna, stála) *1920 – Takí sme boli…, spomienky na detstvo *1923 – Pompiliova Madona, zbierka noviel *1925 – Zmok a iné poviedky, zbierka poviedok *1925 – Dolorosa, zbierka poviedok *1925 – Muž s protézou, rozsiahla novela *1930 – Peter Pavel na prahu nového sveta, román *1933 – Jánošík, dobrodružno-historický román (vychádzal na pokračovanie v Slovenskej politike) *1935 – František Ferdinand, historický román *1935 – Dráma na ostrove, román z talianskeho prostredia *1936 – Verný hrdina, román (knižne vyšlo pod názvom Javorový generál) *1936 – Búrka nad Devínom *1937 – Neuveriteľný prípad dr. Gallusa, román *1938 – Dva železné dvory, román (v roku 1972 vyšlo prepracované pod názvom Povesť o dvoch železných dvoroch) *1941 – Prízrak, detektívny román *1942 – Sprisahanie proti svetu, dokumentárny román (v roku 1969 vyšlo knižne pod názvom Ruže a trón) *1947 – Starý Martin v živote a ľuďoch *1957 – Stalo sa v našom mestečku *1961 – Kariéra, zbierka poviedok *1962 – Pohroma, ľúbostný príbeh z obdobia Veľkej Moravy *1963 – Umelci a bohémi *1966 – Čarovný kľúč *1968 – Rákócziho pochod, román z obdobia kuruckých vojen *1974 – Rozmarné poviedky, zbierka poviedok

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12027367.

Ján Hrušovský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo