Marián Grupač

Marián Grupač, zdroj wikipédia

Marián Grupač (∗ 15. január 1973, Čadca) je slovenský básnik, prozaik a publicista.

Životopis V rokoch 1987 – 1991 študoval na gymnáziu V. P. Tótha v Martine, v rokoch 1991 – 1993 na Strednej zdravotnej škole v Bratislave, v období 2004 – 2009 na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, v odbore: Dokumentácia kultúrneho dedičstva. Od roku 1993 do 1995 pracoval ako ošetrovateľ, od 1995 do 2012 ako zdravotnícky záchranár. V roku 2010 pôsobil ako člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu. Od roku 2011 do 2018 bol zamestnaný ako vedecký pracovník v Slovenskom literárnom ústave MS v Martine, od roku 2013 ako riaditeľ. Od roku 2012 pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied, Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva, do roku 2015 ako interný doktorand, v súčasnosti ako docent a vedúci Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva . Nie je členom žiadnej spisovateľskej, ani politickej organizácie, združenia či spolku. Žije v Žiline a v Čadci.

Tvorba Prvé básne a prózy publikoval v literárnych časopisoch Dotyky, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Literika, Slovak Literary Review, Pravda, Sme plus, Knižná revue, Psí víno (Česko), Springboard (Veľká Británia), Forum (Mesačník literárneho oddelenia Chorvátskej akadémie vied a umení), World Literature Today (A Literary Quarterly of the University of Oklahoma, Norman – Oklahoma, Spojené štáty americké a i..), v zborníkoch Správna chvíľa a Úpätím času (oba 1998), prezentoval sa na literárnych súťažiach (Literárne Šurany, Literárna Senica, Rubato a i.). Knižne debutoval v roku 1998 zbierkou básní Cudná noc v Paríži, v oblasti prózy knižne debutoval v roku 2000 zbierkou krátkych próz Z podkrovia Európy. Svoju tvorbu publikuje i vo vysielaní Slovenského rozhlasu (poviedky, rozhlasové hry, reportáže…) a niektoré jeho básne zhudobnila hudobná skupina Arzén, napísal niekoľko textov aj pre punkovú skupinu Tri groše. Jeho literárna tvorba bola preložená a časopisecky publikovaná v anglickom, nemeckom, poľskom, talianskom, chorvátskom, slovinskom, bulharskom a maďarskom jazyku. V roku 2007 vyšla v univerzitnom vydavateľstve sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko) bulharská mutácia jeho zbierky poviedok Z podkrovia Európy. (Ot tavana na Evropa).

Ocenenia a úspechy *Cena pre mladého básnika na Medzinárodnom festivale poézie „Genovantotto“ v Janove, Taliansko *Cena Slovenských pohľadov 1998 za poéziu *Prémia Ceny I. Kraska za rok 1998 *Finalista literárnej prehliadky Premio Tivoli Europa Giovani 1999, Rím, Taliansko *Cena Slovenských pohľadov 2001 za poéziu

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771061.

Marián Grupač má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo