Juraj Lexmann

Prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD (∗ 19. január 1941, Bratislava) je slovenský muzikológ, hudobný skladateľ, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych relácií.

Životopis Roku 1958 Juraj Lexmann nastúpil ako robotník do organárskej výroby v Krnove (Továrna na varhany Rieger-Kloss), odkiaľ ho poslali doplniť si odborné technické vzdelanie do Kraslíc na priemyslovku (Průmyslová škola výroby hudebních nástrojů). V Krnove potom Juraj Lexmann pracoval ako normovač v začínajúcej výrobe elektrických gitár a ako montér pri stavbe organov. Popri zamestnaní študoval hudobnú kompozíciu na Konzervatóriu v Ostrave u Miroslava Klegu. Od roku 1964 Juraj Lexmann pracoval v Spravodajskom filme Bratislava ako strihač s povinnosťou hudobného ozvučovania filmov. Popritom externe vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu. V 70. rokoch Juraj Lexmann absolvoval internú ašpirantúru v Slovenskej akadémii vied a potom pracoval ako umelec vo voľnom povolaní, tvoril filmovú hudbu, prípadne nakrúcal filmy a televízne programy o hudbe. Od roku 1976 prednášal na Vysokej škole múzických umení hudobnú a zvukovú dramaturgiu filmovej a televíznej tvorby. Po páde totalitného režimu roku 1989 získal Juraj Lexmann zamestnanie v obnovenom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1997 až 2009 bol jeho riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava najmä na otázky hudobnej kultúry postindustriálnej a masmediálnej spoločnosti. Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU založil Katedru zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov. Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

Ako strihač a hudobný dramaturg spolupracoval Juraj Lexmann na tvorbe cca 1400 filmov, vytvoril hudbu k cca 120 filmom zväčša dokumentárnym alebo animovaným, publikoval 20 monografií a ich prepracovaných vydaní. Je zostavovateľom Liturgického spevníka pre Katolícku cirkev na Slovensku.

Monografie (výber z diela) , Teória filmovej hudby (1981, druhé vydanie 2006) , Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby (1994, druhé vydanie 2005) , Slovenská filmová hudba 1896 – 1996 (1996) , Liturgický spevník pre tretie tisícročie (2000) , Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (2002) , Theory of film music (2006) , Slovenská televízia a jej perspektívy (2007) , Audiovisual Media and Music Culture (2009) , Teória liturgickej hudby (2015)

x

Viac na wikipédii.

Juraj Lexmann má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, Narodenia 19. januára, Narodenia v 1941, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo