Juraj Lexmann

Prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD (∗ 19. január 1941, Bratislava) je slovenský muzikológ, skladateľ, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych diel.

Životopis Roku 1958 Juraj Lexmann nastúpil ako robotník do organárskej výroby v Krnove (Továrna na varhany Rieger-Kloss), odkiaľ ho poslali doplniť si odborné technické vzdelanie do Kraslíc na priemyslovku (Průmyslová škola výroby hudebních nástrojů). V Krnove potom Juraj Lexmann pracoval ako normovač v začínajúcej výrobe elektrických gitár a ako organár pri stavbe organov. Popri zamestnaní študoval hudobnú kompozíciu na Konzervatóriu v Ostrave u Miroslava Klegu.

Od roku 1964 Juraj Lexmann pracoval v Spravodajskom filme Bratislava ako strihač s povinnosťou hudobného ozvučovania filmov. Popritom externe vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu. V 70. rokoch Juraj Lexmann absolvoval internú ašpirantúru v Slovenskej akadémii vied (1981: CSc.) a potom pracoval ako umelec vo voľnom povolaní, tvoril filmovú hudbu, prípadne nakrúcal filmy a televízne dokumenty o hudbe. Od roku 1976 prednášal na Vysokej škole múzických umení hudobnú a zvukovú dramaturgiu filmovej a televíznej tvorby.

Po páde totalitného režimu roku 1989 získal Juraj Lexmann zamestnanie v obnovenom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1997 až 2009 bol jeho riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na otázky hudobnej kultúry masmediálnej spoločnosti. Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU vybudoval Katedru zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov a doplnil si kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej tvorby (2000: ArtD.). Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q15703350.

Juraj Lexmann má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo