Lucia Molnár Satinská

PhDr. Lucia Molnár Satinská PhD. (∗ 1986, Bratislava) je slovenská jazykovedkyňa, prekľadateľka a pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

Životopis Lucia Molnár Satinská sa narodila v Bratislave. Je dcérou herca a komika Júliusa Satinského a jeho druhej manželky Viery.

Vzdelanie V rokoch 2005 až 2011 študovala komparatistiku, anglistiku-amerikanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. V akademickom roku 2009/2010 sa zúčastnila ročného pobytu na Inštitúte Bálinta Balassiho v Budapešti kde študovala hungarológiu.

Slovenská akadémia vied V roku 2011 nastúpila do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied ako interná doktorandka. Jej vedúcim bol Slavomír Ondrejovič. V roku 2015 obhájila svoju dizertačnú prácu Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku: Bratislava a stala sa vedúcou oddelenia súčasného jazyka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. V roku 2018 bolo toto oddelenie premenované na Oddelenie sociálnej lingvistiky.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q69649576.

Lucia Molnár Satinská má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo