Blažej Krasnovský

Ing. Mgr. Blažej Krasnovský (∗ 3. január 1951, Bunkovce – † 17. august 1999, kataster obce Tesárske Mlyňany ) bol slovenský politik, ekonóm , redaktor, vydavateľ, publicista, básnik a spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež.

Životopis Základnú školu ukončil v rodisku, potom študoval na Strednej všeobecnej vzdelávacej škole v Sobranciach, kde maturoval v roku 1969 a v štúdiu pokračoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, ktorú ukončil absolutóriom v roku 1977. V rokoch 1972 - 1995 pracoval v Slovenskej poisťovni, kde zastával rôzne významné funkcie, medzi inými aj funkciu riaditeľa. Popri svojej náročnej práci sa dal na štúdium teológie, ktoré ukončil titulom Mgr. na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove v roku 1996. Od roku 1991 zastával rôzne vrcholné ekonomické funkcie v akciových spoločnostiach, bol členom predstavenstiev a dozorných rád vo viacerých slovenských bankách, bol predsedom Dozornej rady Fondu národného majetku a stal sa i riaditeľom sekcie kapitálového trhu, členom Výkonného výboru Fondu národného majetku, pripravoval stratégiu nutnej ekonomickej transformácie. V novembri 1989 spoluzakladal KDH v regióne východného Slovenska. Od roku 1998 zastával funkciu podpredsedu KDH pre ekonomiku. Tragicky zahynul pri autonehode v katastrálnom území obce Tesárske Mlyňany. Bol šéfredaktorom časopisu Slovo, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, vedúcim redaktorom časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum, zakladajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Metoda, v 1991, bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave a členom ekonomickej rady Košického apoštolského exarchátu.

Tvorba Svoje prvé diela začal uverejňovať v roku 1971, knižne debutoval v roku 1984 zbierkou Na linke dôvery. Vo svojej tvorbe využíval náboženské a kresťanské motívy, odsudzoval konzumný spôsob života a materializmus. Venoval sa písaniu meditatívnej, intímnej a občianskej lyriky, je tiež autorom rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, ale tiež televíznych scenárov (Nedeľná chvíľka poézie). Vo svojom vydavateľstve Slovo, ktoré založil v roku 1990 vydal 50 knižných titulov, medzi ktorými bola poézia, próza, antológie, zborníky poézie, ale tiež drámy od mladých východoslovenských spisovateľov.

Ocenenia , 2003 – Cena mesta Košice za „aktívny podiel pri zakladaní a rozvoji hospodárskych, podnikateľských a kultúrnych aktivít v meste Košice a prínos v oblasti poézie, prózy, vydavateľskej činnosti, so zameraním na duchovnú oblasť“. , 2006 – Cena Emila Korbu in memoriam za osobitý prínos pre Slovo. , 2010 - Cena Fra Angelico in memoriam, cena umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12763288.

Blažej Krasnovský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 3. januára, Narodenia v 1951, Osobnosti z Bunkoviec, Úmrtia 17. augusta, Úmrtia v 1999, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo