Ivan Náter

doc. RNDr. Ivan Náter (∗ 10. december 1925, Moštenica – † 18. november 1991, Bratislava) bol slovenský fyzik.

Životopis Narodil sa v Moštenici. Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity študoval v rokoch 1945– 1949. Už počas štúdia pracoval ako demonštrátor a pomocná vedecká sila s povinnosťami asistenta.

V júli 1949 nastúpil ako výpomocný asistent na Ústave technickej fyziky SVŠT, ktorý viedol prof. D. Ilkovič. Rok nato prešiel na svoju alma mater, kde pracoval ako asistent. Prednášal Úvod do štúdia fyziky a Mechaniku kontinua a viedol seminár o vedení tepla. V roku 1952 obhájil dizertačnú prácu Riešenie tepelných pomerov vo valcovej elektróde pri nespojitých okrajových podmienkach a získal titul doktora prírodných vied (RNDr.).

Od 1. januára 1954 potom pracoval až do odchodu do dôchodku (1. 1. 1989) na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty SVŠT, ktorá vznikla z pôvodného Ilkovičovho Ústavu technickej fyziky po tom, čo sa na základe vysokoškolského zákona z roku 1950 zriadili namiesto ústavov katedry. Od samého začiatku svojho pôsobenia na technike viedol základnú prednášku z fyziky na všetkých odboroch a smeroch Stavebnej fakulty. Práve vďaka jeho úsiliu vznikol na tejto fakulte v sedemdesiatych rokoch najprv Kabinet fyziky a neskôr aj samostatná Katedra fyziky. Tu sa podieľal prakticky na všetkých prácach – od projektovej prípravy až po detailné vybavenie laboratórií učebnými pomôckami. Veľa času a síl venoval aj budovaniu a rozvoju svojej domovskej katedry. Už v roku 1955 sa stal tajomníkom katedry a v roku 1962 stálym zástupcom vedúceho katedry. Keďže prof. Ilkovič mal veľa funkcií a povinností aj mimo svojho pôsobiska, väčšina práce súvisiacej s riadením chodu katedry a s organizáciou pedagogického procesu bola neodmysliteľne spojená s jeho osobou. Preto bolo celkom pochopiteľné, že keď prof. Ilkovič odišiel do dôchodku, na miesto vedúceho katedry nastúpil doc. dr. I. Náter (od 1. 1. 1974). Napriek mimoriadnemu pracovnému zaťaženiu nezabúdal ani na svoj odborný rast. V r. 1964 sa stal zástupcom docenta a v roku 1967 bol vymenovaný za docenta. Zastával tiež viaceré akademické funkcie: bol členom vedeckej rady Stavebnej fakulty a po niekoľko rokov aj prodekanom EF SVŠT, zasadal v mnohých fakultných, celoškolských i mimoškolských komisiách. Hlavnými oblasťami jeho vedeckého záujmu bolo vedenie tepla a prúdenie viskóznych kvapalín. Z tejto oblasti uverejnil šesť pôvodných prác i niekoľko popularizačných článkov. Podieľal sa na zostavení skrípt a učebných pomôcok. Osobitne sa treba zmieniť o jeho príručke na opakovanie stredoškolskej fyziky, ktorá pod titulom Prehľad fyziky zaznamenala štyri vydania (1957, 1961, 1963, 1968).

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767679.

Ivan Náter má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí fyzici, Narodenia 24. marca, Narodenia v 1908, Osobnosti z Hranovnice, Úmrtia 15. júla, Úmrtia v 1981, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo