Zdeno Vlachynský

JUDr. Zdeno Vlachynský (∗ 19. júl 1919, Bratislava – † 24. január 1986, tamtiež) bol slovenský matematik a pedagóg.

Životopis Po stredoškolských štúdiách na gymnáziách v Nitre a Bratislave, ukončených maturitou roku 1939, pokračoval podľa želania rodičov v štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (vtedajšia Slovenská univerzita). Doktorát práv (JUDr.) získal roku 1944.

Do roku 1948 pracoval v rôznych právnických funkciách na daňovej správe, ministerstve financií a povereníctve financií. V roku 1948 bol preradený do výroby a do roku 1953 pracoval ako robotník – opravár autoelektriky. Od roku 1953 pôsobil ako stredoškolský profesor matematiky a deskriptívnej geometrie na strednej všeobecnovzdelávacej škole v Pezinku, od roku 1963 na stredných všeobecnovzdelávacích školách a gymnáziách v Bratislave (Grösslingová ul., Novohradská ul.) a na strednej priemyselnej škole stavebnej, kde zotrval až do svojho predčasného odchodu do invalidného dôchodku.

V rokoch 1953 - 1959 s vyznamenaním absolvoval popri zamestnaní učiteľskú kombináciu matematika–deskriptívna geometria pre stredné školy na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Bol uznávaným metodikom, kreatívnym a iniciatívnym učiteľom, navrhovateľom mnohých invenčných učebných pomôcok a modelov na vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie, vedúcim autorského kolektívu, ktorý pripravil a vydal hodnotnú dvojdielnu zbierku riešených úloh z matematiky pre stredné všeobecnovzdelávacie školy a stredné odborné školy. Spoluautormi zbierky, ktorá vyšla roku 1970, boli J. Balala, A. Dubec, J. Korch, J. Kroupa, A. Sivošová, J. Smida a M. Zöldy.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12779341.

Zdeno Vlachynský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo