Pavol Dinka

Pavol Dinka, zdroj wikipédia

RSDr. Pavol Dinka (* 29. november 1942, Skalica) je slovenský spisovateľ – autor literatúry faktu, esejista, novinár, redaktor, mediálny analytik, prekladateľ a kultúrny činovník.

Štúdiá a pracovný životopis

Po ukončení Strednej všeobecnovzdelávacej školy (1960) a Strednej priemyselnej školy stavebnej (1962) absolvoval v roku 1968 polročné štúdium angličtiny v Missouri, USA, v roku 1980 ukončil štúdium na Vysokej škole politickej v Bratislave (politológia) a v roku 1992 absolvoval trojmesačný žurnalistický študijný pobyt v USA.

V rokoch 1968 – 2004 bol redaktorom v západoslovenskom denníku Hlas ľudu, od roku 1990 jeho šéfredaktorom, v rokoch 1994 – 1998 vedúcim kancelárie ministra kultúry SR a v rokoch 1998 – 2001 pracoval v riadiacich funkciách spoločností Mabex (vydavateľ krajských denníkov) a Slovakopress. Členom slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu bol v rokoch 2009 – 2015, od roku 2013 je do súčasnosti redaktorom v Literárnom týždenníku, časopise Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a v rokoch 2016 – 2018 bol jeho šéfredaktorom. Od roku 2017 je členom predstavenstva SSS a v rokoch 2015 – 2019 bol jeho podpredsedom.

Kritika pre plagiátorstvo

V roku 2009 denník SME v súvislosti s voľbou Dinku do Rady pre vysielanie a retransmisiu počas prvej vlády Roberta Fica zverejnil informáciu, že Dinka vo svojej knihe Slovenské masmédiá – metódy manipulácie bez priznania autorstva použil približne tretinu textu seminárnej práce novinára Tomáša Bellu z roku 2001, v tom čase študenta žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Rovnaký text Dinka použil už v roku 2007 v časopise Matice slovenskej Slovenské pohľady v článku „Nevyvážená ‚tlačenka‘ tlačových médií“, ktorý napísal pod pseudonymom Jozef Pálenický, pričom pod týmto pseudonymom si neskôr napísal aj recenziu svojej vlastnej knihy pre časopis Záhorák.

Dinka v reakcii priznal, že text nie je jeho s vysvetlením: „Keď som sa pripravoval na písanie tejto knihy, tak som požiadal jedného človeka, ktorý robí v súkromnej mediálnej agentúre, aby mi dal svoje postrehy a zaujímavosti z tejto oblasti.“ Dotyčný mal neskôr súhlasiť s použitím textu v Dinkovej publikácii, nie však pod vlastným menom, pretože by ho to malo poškodiť v zamestnaní. „Až do uverejnenia blogu Tomáša Bellu som bol presvedčený, že autorom textu je môj známy.“, uviedol Dinka.

Literárna tvorba

Tvorba Pavla Dinku pokrýva do súčasnosti 22 pôvodných kníh (vrátane spoluautorstva), množstvo publicisticýh článkov, niekoľko elektronických publikácií (audiokniha, CD-ROM, e-kniha), ktoré možno rozdeliť na literatúru faktu, knihy esejí, publicistické knihy a články, iné knihy. Je aj prekladateľom knih z angličtiny a publikoval aj v rozhlase. Dominantnou inšpiráciou jeho tvorby je skalický a záhorský región.

Literatúra faktu

x

Viac na wikipédii, wikidata Q112419963.

Pavol Dinka má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo