Anna Kollárová

Anna Kollárová, zdroj wikipédia

Mgr. Anna Kollárová (∗ 11. december 1949, Príbelce) je slovenská spisovateľka, učiteľka. Životopis Po maturite na SVŠ v Modrom Kameni pokračovala v štúdiu na Pedagogickej Fakulte v Banskej Bystrici, ktoré ukončila v roku 1971. Po skončení vysokej školy pôsobila ako učiteľka základnej školy v Kosihovciach a v Čebovciach. V rokoch 1976 - 1978 ukončila postgraduálne štúdium na PF v Nitre. V rokoch 1995 - 1996 ukončila dvojročné špecializačné štúdium na PF v Nitre “Profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov". V roku 2004 absolvovala na PF Trnavskej univerzity vzdelávací program vzdelávania učiteľov so zameraním “Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní”. V roku 2005 v rámci asociácie projektu INFOVEK – API získala na ŠVS v Banskej Bystrici osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na integráciu IKT do vyučovania.

Po dovŕšení dôchodkového veku v roku 2007 ukončila prácu učiteľky. V tom istom roku sa prihlásila na Univerzitu tretieho veku UMB v Banskej Bystrici zároveň na dva študijné odbory “Fytoterapia” a “IKT”, ktoré uzavrela promóciou v roku 2009 a 2010. Už od detstva prejavovala záujem o folklór, účinkovala ako žiačka a študentka v rôznych kultúrnych programoch. Po skončení vysokej školy ako mladá učiteľka nacvičovala v obci divadelné predstavenia, s ktorými sa zúčastňovala súťaží a prehliadok divadelných súborov v rámci okresu a kraja. Niekoľko rokov viedla obecnú knižnicu a nacvičovala popritom desiatky kultúrnych programov pre obec. Spolupracovala s miestnym cirkevným zborom a pripravovala vystúpenia detí pri rôznych cirkevných sviatkoch. K najväčším kultúrnym akciám pre obec Príbelce, na ktorých sa autorsky a scenáristicky podieľala patrili: , Program k 170. výročiu narodenia Janka Kráľa v roku 1992 , Folklórne pásmo “Pribelská svadba” k 750. výročiu obce v roku 1994 Od roku 2007 sa venuje literárnej činnosti. Od roku 2019 je členkou Spolku slovenských spisovateľov. Je vydatá, matka dvoch dospelých synov, žije a tvorí vo Veľkom Krtíši.

Tvorba Autorka debutovala románom Zlomená ruža, ktorého dej sa odohráva začiatkom minulého storočia na juhu Slovenska, v jej rodnej dedine. Je to príbeh tragickej lásky dvoch mladých ľudí. Román je vyjadrením a obhajobou lásky vo všetkých jej podobách. Pokračovaním autorkinho debutu je román Cesta za snom. Ústrednou postavou je mladý muž, ktorého veľkým snom je stať sa lekárom. Zložitosť jeho životnej cesty je vykreslená na pozadí historických premien po druhej svetovej vojne. Biela studňa je miestom mnohých autorkiných krásnych spomienok, viažúcich sa k nedeľným vychádzkam s otcom a bratmi. Nie div, že sa jej tá krásna príroda, jej kúzelné zákutia v dubovo-bukovom lese ukrývajúcom studničku, vtedy zdali ako rozprávkové kráľovstvo. Také čarovné, priam magické, že o ňom napísala romantický príbeh s prvkami fantasy. Ďalší román s názvom Pevný bod je zo súčasnosti. Protagonistom románu je mladý muž Lukáš, ktorý sa ocitol na osudovej križovatke svojho života. Rozpoloženie Lukášovho vnútra vťahuje čitateľa do príbehu, ktorý odkrýva reakcie človeka na hraničné situácie. Rozprávka O princeznej Brezičke vznikla na jednej z mnohých vychádzok s vnučkou Leou. A tak ako v každej rozprávke víťazí dobro nad zlom, ani táto nie je výnimkou. Blížiace sa 770. výročie prvej písomnej zmienky o rodnej obci autorku inšpirovalo k vytvoreniu knihy Návraty. Kniha je popretkávaná básňami, ktorých obsah je umocnený realistickou, či umeleckou fotografiou, ako i spomienkami, prepojenými nádejou. Nechýbajú tajomné povesti, príbehy, vážne úvahy na premýšľanie, tiež rozprávka, či scenár krátkej divadelnej hry, napísanej v príbelskom nárečí. Ďalším autorkiným titulom zo súčasnosti je román Záblesk svetla. Ústrednou postavou príbehu je mladá žena Eva, ktorá rieši zložitú životnú situáciu vo svojom manželstve. Veľmi jej pritom pomáha dlhoročná priateľka, psychologička Janka. Tá ju nepriamo nasmeruje premýšľať nielen nad sebou, ale tiež nad paralelami života jej rodičov v minulosti. V roku 2015 prezentovala autorka svoju prvú básnickú zbierku Dvíham svoj zrak. Pomocou svojich básni sa dotkla srdca vnímavého čitateľa. Do niektorých pretransformovala pocity zo svojho osobného života vo forme akýchsi „vyznaní“. Sú tu však aj básne, ktoré sú výsledkom autorkinho uhla pohľadu na udalosti a problémy okolo nás. V septembri 2016 vychádza román Po stopách života. Dej románu je načrtnutý v niekoľkých paralelne sa odvíjajúcich líniách príbehu. V prvom rade je to osud mladého muža, lekárnika Marka, ktorý žije so svojou starkou Veronikou v krásnej starobylej vile. V ďalšej línii sa rozohráva životná cesta jeho starkej, lekárky Veroniky. Jej vnuk Marek sa rozhodne pátrať po rokoch po osude veľkej lásky svojej starej mamy. Presne o dva roky, v septembri 2018, spisovateľka prezentuje svoj ďalší autorský román V putách hviezd. Príbeh hrdinky románu Kataríny je citlivo vykreslený cez psychologickú drobnokresbu jednotlivých postáv. Mladá žena poznačená nezdravým rodinným prostredím odchádza zo Slovenska s tým, že sa späť už nikdy nevráti. Ocitá sa v cudzom neznámom prostredí, kde si zložito buduje svoj nový život. Náhodné stretnutie s intelektuálom Erichom a ich vzájomné sympatie vytvoria predpoklad vzniku dlhodobého priateľstva. Do pokojných vôd spoločného života vtrhne nečakane Katarínino dedičstvo na Slovensku. Vracia sa po dvadsiatich rokoch späť netušiac, že bude postavená pred voľbu ďalšieho životného rozhodnutia. V apríli 2019 autorka prezentuje svoj jedenásty titul, detskú náučnu knihu Malí detektívi v lese a na záhrade. Spisovateľka vlastnými slovami približuje čitateľom obsah svojej knihy: "Príroda je ideálnym miestom kde môžeme objavovať a zažívať nové dobrodružstvá a je jedno či vonku svieti slnko, prší alebo padá sneh. Les je jedno veľké ihrisko, kde sa nikdy nebudeme nudiť a môžeme sa naučiť veľa nových vecí. Ponorte sa do príbehov dvoch malých chlapcov, ktorí majú túžbu spoznávať prírodu a dozvedať sa neustále nové a nové informácie o svete okolo nich. Nechajte sa inšpirovať a objavujte prírodu okolo vás, či už so svojimi rodičmi, kamarátmi alebo deťmi. Dvaja malí detektívi vás budú radi sprevádzať na vašej objavnej ceste". Od roku 2019 popri románovej literárnej tvorbe sa začala spisovateľka venovať aj písaniu krátkych literárnych útvarov - tzv. "zošitom krátkej literárnej tvorby". A tak v prvom zošite, ktorému dala názov Život je vzácny Boží dar, si nájde čitateľ životnú múdrosť, lásku a nádej v osobe Pána Ježiša Krista. V druhom zošite s názvom Príhody roháča Lea a lienky Tei, detský čitateľ objaví úžasnú ríšu chrobáčikov. Svet, v ktorom každý z týchto drobných tvorov je niečim výnimočný. V treťom zošite, tentoraz s názvom Utrhnutí z reťaze, uvádza autorka pár zážitkov zo svojho detstva, torzo z obrovského množstva príhod prežitých so svojimi súrodencami. V roku 2020 prezentovala autorka svoju druhú básnickú zbierku Nepokoj vážky. V tejto básnickej zbierke rozdelila svoje nové básne do štyroch skupín: Prvou sú miesta, kde sa rada vracia, ktoré s láskou pohládza pohľadom a kde načiera do svojej studne spomienok. Ku kvetom sa viaže ďalšia skupina básní. Veď práve kvety stelesňujú lásku, pozornosť, ale aj úctu. A nemusia to byť len ušľachtilé kvety, ale môže to byť aj tajomný vlčí mak, či blankytne modrá čakanka. Autorka nie je ľahostajná ani k otázke znečisťovania životného prostredia a tak tretia skupina básní je akousi výzvou pre nás všetkých, pre každého človeka. Štvrtá skupina sa týka citov, veď city sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Dielo , 2008 – Zlomená ruža, román , 2009 – Cesta za snom, román , 2010 – Biela studňa, povesť , 2012 – Pevný bod, román , 2013 – O princeznej Brezičke, rozprávka , 2014 – Návraty, almanach , 2014 – Záblesk svetla, román , 2015 – Dvíham svoj zrak, básnická zbierka , 2016 – Po stopách života, román , 2018 – V putách hviezd, román *2019 - Malí detektívi v lese a na záhrade, detská náučná kniha *2019 - Život je vzácny Boží dar, zošit krátkej literárnej tvorby *2020 - Príhody roháča Lea a lienky Tei, zošit krátkej literárnej tvorby *2020 - Nepokoj vážky, básnická zbierka *2021 - Utrhnutí z reťaze - zošit krátkej literárnej tvorby

x

Viac na wikipédii, wikidata Q21141198.

Anna Kollárová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 11. decembra, Narodenia v 1949, Osobnosti z Príbeliec, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo