Juraj Rohoň

Juraj Rohoň (používané varianty mena sú Rohoni, Rohony, Rohonyi, pseudonym ...od Slováka) (∗ 15. august 1773, Horný Kalník – † 20. október 1831, Hložany, Srbsko) bol slovenský spisovateľ, zberateľ ľudových piesní, národný buditeľ a evanjelický kňaz.

Životopis Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Banskej Štiavnici. Väčšinu života prežil na Dolnej zemi. Po ukončení štúdia pôsobil ako vychovávateľ v Petrovci, v rokoch 1793 - 1801 bol rodinným učiteľom v Kulpíne, od roku 1802 pôsobil ako farár v Hložanoch a v rokoch 1827 - 1831 bol seniorom báčsko-sriemskeho seniorátu. Udržiaval osobné kontakty s Pavlom Jozefom Šafárikom a Jánom Kollárom, účastnil sa na organizovaní tamojšieho národného života a šíril osvetu. Zomrel v roku 1831 na mor.

Tvorba Prvé literárne diela napísal už počas svojich štúdií, kedy vznikli oslavné básne na jeho profesora. Písal básne po slovensky, latinsky a po maďarsky. Jánovi Kollárovi dal k dispozícii veľkú zbierku ľudových piesní. Vydal viacero prác obraňujúcich Slovákov pred znevažovaním.

Dielo , 1791 – Ode in honorem Michaeli Járossy... anno 1791 (nezachovaná báseň) , 1791 – Chvála Slováků, veršovaná národná obrana , 1795 – Palma, quam Dugonics similesque Magyari Slaviae eripere attentarunt, vindicata 1795... , 1802 – Kratochvílne zpěvy pro mládež rolníckou, zbierka básní v čiastočne bohemizovanej slovenčine , 1815 – Probuzení národa slovanského v Uhřích k srdnatému uchopení zbraně proti Francouzům , 1815 – Lessus, quo... Josephae natae Tököly, nuptae vero Stratimirovics de Kulpin... obitum deflevit , 1827 – Starodávne zpěvy lidu slovenského v Uhrách, zbierka ľudových piesní , Historia ecclesiae augustanae conf. Glozsaniensis, len rukopis

x

Viac na wikipédii, wikidata Q11729470.

Juraj Rohoň má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí národní buditelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo