Anton Dekrét

Prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc. (* september 1932, Dobroč, ČSR, dnes Slovensko) je slovenský matematik, stredoškolský a univerzitný pedagóg. Svoj výskum zameriava na oblasť diferenciálnej geometrie.

Život

Po absolvovaní základnej školy študoval na gymnáziu v Brezne (1943 – 1947) a Banskej Bystrici (1947 – 1951). V štúdiu pokračoval v odbore matematika – deskriptívna geometria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK), kde v roku 1955 získal titul promovaný pedagóg.

Následne pôsobil šesť rokov ako učiteľ matematiky na strednej škole a rok na pedagogickej vysokej škole v Martine. V rokoch 1962 – 1973 pracoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (od roku 1996 Žilinská univerzita v Žiline), pričom v roku 1973 získal titul doktora prírodných vied v odbore geometria a topológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1974 nastúpil na novozaložený Inštitút aplikovanej matematiky Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (od roku 1991 Technická univerzita vo Zvolene).

Od roku 1998 pôsobil na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13537155.

Anton Dekrét má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo