Juraj Dubinský

Prof. RNDr. Juraj Dubinský (∗ 12. jún 1914, Beniakovce – † 22. november 1994, Košice) bol slovenský fyzik a pedagóg.

Životopis Narodil sa v Beniakovciach. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

V r. 1938 - 1945 pôsobil ako asistent na SVŠT v Bratislave. Od r. 1945 - 1950 bol riaditeľom I. štátneho gymnázia v Košiciach, v r. 1950 - 1951 učiteľ Štátnej priemyslovej školy v Košiciach. V r. 1952 poverený budovaním a vedením Katedry matematiky a fyziky PF v Prešove, kde v r. 1952 - 1954 vykonával funkciu dekana. V r. 1959 - 1963 pôsobí na VŠT v Košiciach, kde na SF VŠT vybudoval rádioizotopové pracovisko. V r. 1963 pôsobí na PF UPJŠ v Košiciach, kde založil Katedru jadrovej fyziky. V r. 1969 - 1979 riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, neskôr viedol Sektor subatómovej a kozmickej fyziky tohto ústavu. Významne prispel k štúdiu prechodného javu kozmického žiarenia, vplyvu geomagnetického poľa na toto žiarenie, k poznaniu jadrových procesov v rozsiahlych atmosférických výškach. Je autorom originálneho vysvetlenia dennej variácie kozmického žiarenia tzv. lunárnej variácie KŽ. Vybudoval vysokohorské laboratórium na Lomnickom štíte, kde sa nepretržite registruje intenzita nukleotickej zložky KŽ. Zásluhou prof. Dubinského sa ÚEF SAV zapojil ako prvé pracovisko na Slovensku do programu Interkozmos, kde boli získané cenné výsledky z oblasti dynamiky, radiačných pásov Zeme a jadro-jadrových interakcií kozmického žiarenia zo sputnikových experimentov. Bol členom komisie kozmickej fyziky Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku, člen Vedeckej rady SÚJV v Dubne, člen JČSMF. V r. 1969 bol vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu, r.1973 mu bola udelená I. cena Akadémie vied ZSSR a ČSAV, v r. 1974 Štátna cena SSR a Zlatá medaila UPJŠ. Bol nositeľom pedagogického vyznamenania JČSMF I. stupňa.

Zomrel 22. novembra 1994 v Košiciach.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768319.

Juraj Dubinský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí fyzici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo