Ján Mihál

Ján Mihál (∗ 18. február 1891, Moštenica - † 28. júl 1969, Budapešť) bol jazykovedec, pedagóg, prekladateľ. Pseudonym: Filipovský, Homo, Ivan Michalovič, Omega, Orol, Rodobranec, Ypsilon

Rodina , otec Ján Mihál , matka Mária rod. Naterová , manželka Magda rod. Šurinová

Životopis Meštiansku školu navštevoval v Banskej Bystrici, 1907-1911 študoval na učiteľskom ústave v Lučenci, 1920 nostrifikoval učiteľský diplom v Bratislave, 1929 nadobudol aprobáciu zo slovenčiny a nemčiny na Filozofickej fakulte v Bratislave, 1933 PhDr.

Od roku 1911 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach Slovenska. V roku 1928-1938 riaditeľ meštianskej školy v Slovenskej Ľupči, 1938-1945 riaditeľ učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici. Popri pedagogickej práci sa venoval jazykovednému bádaniu problémov spisovnej slovenčiny, jej syntaxu, tvarosloviu, lexike, frazeológii. Osobitnú pozornosť venoval nárečiu Slovenskej Ľupči a Brezna. Publikoval portréty o slovenských jazykovedcoch, recenzie a kritiky jazykovedných, pedagogických i umeleckých diel. V pedagogickej praxi sa zaslúžil o uplatňovanie spisovnej slovenčiny. Autor učebníc gramatiky, prekladateľ najmä detskej literatúri i pedagogických prác, z ruštiny, francúzštiny, nemčiny a češtiny. Venoval sa aj teórii prekladu. Stály spolupracovník časopisu Slovenská reč, redaktor Sborníka Matice slovenskej, člen Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421380.

Ján Mihál má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo