Emil Hácha

Emil Hácha, zdroj wikipédia

Doc. JUDr. Emil Hácha (∗ 12. júl 1872, Trhové Sviny – † 27. jún 1945, Praha) bol prezident Česko-slovenskej republiky (1938 – 1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945). Menej známa je jeho činnosť teoretická, literárna a prekladateľská (je okrem iného autorom jedného z prekladov knihy Traja muži v člne).

Rodina Rodičmi Emila Háchu boli Josef a Marie Háchovci. Josef pracoval ako daňový úradník. Emil bol jeho prvorodený syn, druhým synom (a teda Emilovým bratom) bol ing. Theodor Hácha. Emil Hácha si vzal za manželku svoju sesternicu Mariu, rod. Klausovú. Spolu mali jedinú dcéru Miladu. Tá sa vydala za JUDr. Zdeňka Rádla, s ktorým nemala žiadne deti a v roku 1938 sa s ním rozviedla.

Predvojnová kariéra V roku 1895 promoval na Právnickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe. Čoskoro začal pôsobiť v advokátskej kancelárii Josefa Sobičku, advokáta vyššieho kléru, ktorý spravoval cirkevné statky. V rokoch 1898 – 1916 pôsobil v Krajinskom výbore kráľovstva českého (v roku 1902 sa stal podtajomníkom krajinského výboru). Po vzniku Česko-Slovenska (1918) sa Emil Hácha stal členom Najvyššieho správneho súdu, ktorý spolu so svojím spolupracovníkom dr. Ferdinandom Pantůčkom pomáhal založiť. V roku 1925 bol po Pantůčkovej smrti vymenovaný za prvého prezidenta Najvyššieho správneho súdu. Bol členom haagskeho rozhodcovského súdu a legislatívnej rady vlády ČSR. V rokoch 1924 – 1929 bol docentom na Právnickej fakulte Karolvej univerzity. Po abdikácii Edvarda Beneša v dôsledku Mníchovskej dohody a po prijatí ústavného zákona o autonómii Slovenska a Podkarpatskej Rusi bol 30. novembra 1938 zvolený za prezidenta Česko-slovenskej republiky.

Protektorát 14. marca 1939 bol pozvaný do Berlína na rokovanie so špičkami Nemeckej ríše, na ktorom ho násilím a vyhrážkami prinútili súhlasiť so vznikom Protektorátu Čechy a Morava. Hácha sa mylne domnieval, že nacisti budú rešpektovať uzatvorené dohody a medzinárodné právne normy. V prvých rokoch svojho pôsobenia vo funkcii štátneho prezidenta bol veľmi aktívnym politikom, ktorý sa zasadzoval za práva českého národa. Protestoval u ríšskeho protektora Konstantina von Neuratha proti germanizácii, v októbri 1939 odmietol sľub vernosti Hitlerovi a v novembri 1939 požadoval prepustenie zatknutých vysokoškolských študentov. Bol iniciátorom vzniku „Národního souručenství“, ktoré malo byť zastrešujúcou organizáciou českého obyvateľstva Protektorátu.

x

Viac na wikipédii.

Emil Hácha má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Prezidenti Česko-Slovenska, Narodenia 12. júla, Narodenia v 1872, Úmrtia 27. júna, Úmrtia v 1945, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo