Juraj Tvrdý

Juraj Tvrdý, zdroj wikipédia

Juraj Tvrdý (∗ 5. júl 1780, Žilina – † 23. november 1865Pešťbudínske vedomosti Parte, s. 1., Nitra) bol slovenský kanonik, duchovný, národný buditeľ, podporovateľ slovenskej literatúry a dobrodinec svojho národa.

== Životopis == Jeho otec bol Juraj Tvrdý a matka Anna rod. Rajčáni. Prvé počiatky školského vyučovania prijal v žilinských normálkach.V štúdiách pokračoval na žilinskom gymnáziu. V septembri 1797 nastúpil na štúdiá do kňažského seminára Nitrianskeho biskupstva, kde tiež patril k popredným študentom,čoho dôkazom je skutočnosť, že ešte ako študenta ho 1. septembra 1802 nitriansky biskup František Fuchs vymenoval za svojho obradníka. Za kňaza ho vysvätili 10. júla 1803, avšak do 8. októbra 1804 vykonával funkciu obradníka. Roku 1804 bolo zriadené Jágerské arcibiskupstvo. Biskup Fuchs dostal poverenie vykonávať v Jágri funkciu vikára. Rozhodol sa so sebou vziať i svojho obľúbeného kňaza – Juraja . Jurajova túžba za domovom bola silnejšie, ako vďačnosť a úcta ku svojmu biskupovi. Po krátkom čase sa rozhodol pre návrat do Nitry. Po návrate z Jágru ustanovený bol za podsprávca nitrianskeho biskupstva, pričom úrad vykonával do 8. decembra 1805, kedy v dôsledku napoleónskych vojen bola funkcia zrušená. Následne odišiel do Drietomy za tamojším farárom - jeho bratrancom, kde vykonával funkciu kaplána. Potom v období od 8. novembra 1806 do 19. apríla 1808 pôsobil vo Visolajoch ako farár. Od roku 1808 bol farárom v Púchove. Do roku 1859, kedy sa stal lektorom – kanonikom nitrianskej kapituly, vystriedal rôzne vyššie kňažské funkcie. V.Paulíny-TóthJuraj Tvrdý, s. 300..

Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a vyvinul veľkú snahu o získanie súhlasu vysokej cirkevnej hierarchie na založenie Spolku svätého Vojtecha.

Na budove Katolíckeho domu na Hurbanovej ulici v Žiline sa nachádza jeho pamätná tabuľa. Patril k mladšej generácii bernolákovcov.T. Lengyelová;I.Mrva Historický kalendár - Slovensko, s. 160.. Pochovaný bol na Nitrianskom hrade 25. novembra 1865.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q663386.

Juraj Tvrdý má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí národní buditelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo