Ján Zach

Ján Zach (∗ 6. apríl 1967, Bratislava) je slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a psychoterapeut.

==Životopis== Narodil sa v Bratislave, v mestskej časti Prievoz. Študoval flautu na Konzervatóriu v Bratislave (1981 – 1987) a hudobnú kompozíciu na VŠMU (1988 – 1994) v triede prof. Vlaímíra Bokesa https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/271-bokes-vladimir Vladimíra Bokesa. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore psychoterapia a resocializácia (2004 – 2009), kde je v súčasnosti doktorandom. Pôsobil ako profesor hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave (1989 – 1993). Neskôr ako autor scénickej a filmovej hudby spolupracoval s významnými divadelnými režisérmi a filmovými tvorcami (Ivan Holub, Soňa Ferancová, Mário Homolka), realizoval tiež spoločné projekty so skupinou slovenských výtvarníkov INAK. V súčasnosti žije a tvorí v obci Dolný Chotár. Pravidelne premiéruje svoje kompozície na Slovensku (festivaly BHS, Nová slovenská hudba a Melos-Étos) aj v zahraničí (Taliansko, Švédsko). Jeho skladby sú uvádzané v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase a BBC. Je členomv skladateľskej komisie Hudobného fondu.

Pre prvé kompozície je príznačný kolorit voľnej atonality spojený s klasickou formovou konštrukciou (Miniatúry, Ricercar). Neskôr autor upriamil pozornosť na seriálnu kompozíciu (3 kusy pre sláčikové kvarteto) a hľadanie nových sonoristických zvukových možností (Montage, Bizzaro, Diptychon). Vo svojej tvorbe sa nevyhol ani skúsenosti s modálnou hudobnou štruktúrou (Krátka hudba). Najnovšie kompozície autora sú charakteristické postmoderným prístupom a tiež orientáciou na kontrapunktické štruktúry (Musiquette). Modálne harmonické štruktúry s esenciálnou inšpiráciou slovenským folklórom (Melomania,2012), inklinácia k v súčasnosti málo využívaným tradičným formám ako napríklad symfonická báseň (Cvetoslov, 2013) a pretrvávajúci záujem o kontrapunktickú faktúru a tektonické modelovanie hudobného toku – to sú spolu s vytrvalým hľadaním orginálneho typu novodobej lyriky typické znaky najnovšieho vývoja tvorby autora.

==Dielo== Skladby pre sólový nástroj *Ricercar (1987) pre organ *Tri meditácie (1993) pre flautu *Per violino solo (1993) pre husle *Kadencie ku flautovému koncertu G dur W. A. Mozarta (KV 313) *Interludio (2009) – súčasť projektuhttp://smb.sk/vss/Q2k_bulletin.pdf Kvintové variácie slovenských skladateľovhttp://www.slovakmusicbridge.eu/vss/kompletny_zoznam_partitur.htm pre klavír

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768671.

Ján Zach má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Zachova, Brno

Zoznam bodov

  1. Zácha, autoservis,
    Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov
  2. Zach, cyklopumpa, čerpacia stanica,
    Gemeinde Enzersdorf an der Fischa

Zoznam vôd

  1. Zach, plocha
Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, Narodenia 6. apríla, Narodenia v 1967, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo