Ján Zach

Ján Zach (∗ 6. apríl 1967, Bratislava) je slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a psychoterapeut.

==Životopis== Narodil sa v Bratislave, v mestskej časti Prievoz. Študoval flautu na Konzervatóriu v Bratislave (1981 – 1987) a hudobnú kompozíciu na VŠMU (1988 – 1994) v triede prof. Vlaímíra Bokesa https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/271-bokes-vladimir Vladimíra Bokesa. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore psychoterapia a resocializácia (2004 – 2009), kde je v súčasnosti doktorandom. Pôsobil ako profesor hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave (1989 – 1993). Neskôr ako autor scénickej a filmovej hudby spolupracoval s významnými divadelnými režisérmi a filmovými tvorcami (Ivan Holub, Soňa Ferancová, Mário Homolka), realizoval tiež spoločné projekty so skupinou slovenských výtvarníkov INAK. V súčasnosti žije a tvorí v obci Dolný Chotár. Pravidelne premiéruje svoje kompozície na Slovensku (festivaly BHS, Nová slovenská hudba a Melos-Étos) aj v zahraničí (Taliansko, Švédsko). Jeho skladby sú uvádzané v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase a BBC. Je členomv skladateľskej komisie Hudobného fondu.

Pre prvé kompozície je príznačný kolorit voľnej atonality spojený s klasickou formovou konštrukciou (Miniatúry, Ricercar). Neskôr autor upriamil pozornosť na seriálnu kompozíciu (3 kusy pre sláčikové kvarteto) a hľadanie nových sonoristických zvukových možností (Montage, Bizzaro, Diptychon). Vo svojej tvorbe sa nevyhol ani skúsenosti s modálnou hudobnou štruktúrou (Krátka hudba). Najnovšie kompozície autora sú charakteristické postmoderným prístupom a tiež orientáciou na kontrapunktické štruktúry (Musiquette). Modálne harmonické štruktúry s esenciálnou inšpiráciou slovenským folklórom (Melomania,2012), inklinácia k v súčasnosti málo využívaným tradičným formám ako napríklad symfonická báseň (Cvetoslov, 2013) a pretrvávajúci záujem o kontrapunktickú faktúru a tektonické modelovanie hudobného toku – to sú spolu s vytrvalým hľadaním orginálneho typu novodobej lyriky typické znaky najnovšieho vývoja tvorby autora.

==Dielo== Skladby pre sólový nástroj *Ricercar (1987) pre organ *Tri meditácie (1993) pre flautu *Per violino solo (1993) pre husle *Kadencie ku flautovému koncertu G dur W. A. Mozarta (KV 313) *Interludio (2009) – súčasť projektuhttp://smb.sk/vss/Q2k_bulletin.pdf Kvintové variácie slovenských skladateľovhttp://www.slovakmusicbridge.eu/vss/kompletny_zoznam_partitur.htm pre klavír

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768671.

Ján Zach má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo