Janka Klincková

Doc. PhDr. Janka Klincková PhD. (rod. Šúrová) (∗ 13. október 1949, Poltár) je slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička. V rokoch 2005-2007 bola dekankou Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Životopis V rokoch 1967-1973 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk - nemecký jazyk, 1980 PhDr., 1988 CSc., 1996 doc. Pôsobila na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1973-1992) a na Fakulte humanitných a prírodných vied (1992-1995). Od roku 1995 je doc. na Katedre slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2001 vykonáva funkciu podpredsedníčky Klubu dekanov v SR. Od roku 2000 je členkou Vedeckej rady Filozofickej fak. PU v Prešove a členkou Vedeckej rady Filozofickej fak. OU v Ostrave. Je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave, Vedeckej rady ŠPÚ v Bratislave a i. Publikovala štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, recenzie a oponentské posudky, odborné články a pripravila rozhlasové relácie.

Ocenenie *Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj Univerzity Mateja Bela a Fakulty humanitných vied. *Pamätná medaila Sliezskej univerzity v Opave.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767816.

Janka Klincková má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo