Matej Rákoš

Matej Rákoš, zdroj wikipédia

Prof. Ing. Matej Rákoš, Dr.Sc. (∗ 17. máj 1922, Mokrance (okr. Košice-okolie) – † 8. jún 2011, Košice) bol slovenský fyzik.

Doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) na Českom vysokom učení technickom v Prahe (1969). Profesor pre odbor Fyzika na Vysokej škole technickej v Košiciach (1971).

Na Fakulte strojného a elektrotechnického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave študoval 1940-44 odbor Strojné a elektrotechnické inžinierstvo, zameranie elektrotechnické inžinierstvo. Na konferenciách a sympóziách v zahraničí i doma predniesol viac než 60 prednášok.

Po absolutóriu pracoval 1946 – 51 na Štátnej priemyselnej škole v Košiciach ako stredoškolský profesor. Ďalší rok (1951 – 52) strávil na Ústave fyziky a elektrotechniky Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. 1952-63 pôsobil na Strojníckej fakulte VŠT, od 1958 ako docent. 1959 – 63 tu zastával funkciu prodekana pre vedu a výskum. V roku 1963 prestúpil na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pracoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ až do 1967. Od tohoto roku až do 1990 pôsobil opäť na VŠT, tentoraz na Elektrotechnickej fakulte VŠT, od 1971 ako profesor. V rokoch 1969 – 83 bol vedúcim Katedry fyziky EF VŠT Košice, 1969 – 72 prodekanom a 1972 – 85 dekanom EF na Vysokej škole technickej Košiciach.

x

Viac na wikipédii.

Matej Rákoš má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

  1. Rákoš, obec

Zoznam ulíc

  1. Rákosová, Bratislava
  2. Rákoš, Zvolen
Kategórie: Slovenskí fyzici, Narodenia 17. mája, Narodenia v 1922, Osobnosti z Košíc, Úmrtia 8. júna, Úmrtia v 2011, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo