Anton Lauček

Anton Lauček, doc. PaedDr., PhD. (∗ 7. apríl 1950, Ružomberok) je slovenský spisovateľ a prozaik.

Životopis V rokoch 1964 – 1968 študoval na Strednej všeobecnej škole v Ružomberku, 1970 – 1974 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor slovenčinu-nemčinu a v rokoch 1979 – 1985 diaľkovo popri zamestnaní na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove odbor slovenčinu-históriu. Pôsobil ako vychovávateľ v domove mládeže a zároveň učil na stredných školách v Ružomberku, Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši, neskôr sa stal riaditeľom Domova mládeže Ružomberok. Dva roky bol v slobodnom spisovateľskom povolaní. Od roku 1995 bol pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita), od roku 2012 pôsobí ako docent na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Debutoval knihou poviedok Zelená modrá (1982), v ďalších svojich prózach si všíma podoby medziľudských vzťahov v rozličných životných situáciách. Historickou novelou Cez utrpenie (1997) sa vrátil k tragickým udalostiam, ktoré sa odohrali roku 1907 v Černovej. Román Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993) je v slovenskej literatúre jediným humorne ladeným románom s vojnovou tematikou. "Smiech cez slzy" charakterizuje aj Laučekov román zo školského prostredia Keď lastovičky nemôžu lietať (2006). Čitateľa, obľubujúceho krátke a úderné texty, provokujúce úsmev aj zamyslenie, oslovia knižky obsahujúce hlavne beletrizované žánre publicistického štýlu Iba tak (2007), Iba tak II. (2008), Iba tak III (2009), Iba tak - výber plus (2011), Vybijem ti zuby viečkami - iba tak (2011), Iba tak IV. (2013), Iba tak V. (2014), Iba tak VI. (2015), Revolúcia nebude, lebo súdruh Lenin stratil balalajku. Iba tak (2016), Iba tak VII. (2016), Iba tak VIII. (2017). Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1974). Napísal tiež prvý román o Andrejovi Hlinkovi pod názvom Andrej (2007) a životopisnú prózu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992), vysokoškolskej učebnice Autori katolíckej moderny - život a prehľad tvorby (2000), Katolícka moderna (2003), Katolícka moderna /aj v reflexii/ (2014), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990 – 2004/ (2004), Slovenskej literatúry pre deti a mládež /1990-2008/ (2009), Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1948-1951/ (2013) a Slovenské pohľady v službe totalitnej moci /1952-1955/ (2018). Autorsky sa podpísal pod monografie Výrobný román (2003), Schéma a dogma v literatúre (2006),Schéma a dogma v literatúre II. (2011), Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja (2008), Perom pálil, perom chválil (2009), Svedectvo reportáží z "krajín, kde vychádza slnko" (2009).

Dielo , Benedikt (televízna inscenácia pre mládež, v roku 1974 zrealizovaná a odvysielaná.) , Zelená modrá - zbierka poviedok (1982) , Pierko iba ľahučko prichytené - zbierka poviedok (1987) , Opušťák - zbierka poviedok z vojenského prostredia (1989, 2003, 2009) , Pušky v hrnci granáty v kredenci - humorne ladený román z čias 2. svetovej vojny (1993, 2008, 2016) , Cez utrpenie - historická novela o masakre v Černovej (1997, 2006, 2007) , Anjelom svojim prikážem o tebe - životopisný román o biskupovi Vojtaššákovi (2000, 2006, 2007,2009, 2011, 2014) , Keď lastovičky nemôžu lietať - román zo stredoškolského prostredia (2006, 2010, 2016) , Iba tak - beletrizované žánre publicistického štýlu - fejtóny, črty, besednice, mikropoviedky, eseje, glosy... (2007, 2008) , Andrej - historická novela o Andrejovi Hlinkovi (2007) , Černovčania (2008, 2014) – spoločné vydanie dvoch historických noviel Andrej a Cez utrpenie , Iba tak II. (2008, 2009) , Iba tak III. (2009) , Iba tak výber (2009) , Iba tak - výber plus (2011) , Vybijem ti zuby viečkami - iba tak (2011, 2015) , Iba tak IV. (2013) , Andrej - školské roky - divadelná hra (2014) , Iba tak V. (2014) , Iba tak - pre bezbožníkov (2015) , Anjelom svojim prikážem o tebe - divadelná hra (2015) , Iba tak VI. (2015) , Revolúcia nebude, lebo súdruh Lenin stratil balalajku. Iba tak (2016) , Iba tak VII. (2016) , Najkrajšia ozvena (Fatima) - divadelná hra pre deti a mládež (2017) , Masakra v Černovej - divadelná hra (2017) , Zachráň sa, kto môžeš - iba tak (2017) , Iba tak VIII. (2017) *Puknutý zvon - divadelná hra (2018) *Iba tak IX. (2018) *Iba tak o univerzite (2019) *Iba tak X. (2020) *Iba tak XI. (2020) *O ranených vtáčatách - nie iba tak (2020) *Páter Vendelín - divadelná hra (2021) *Päť dní Vendelína Michajloviča (2021)

Literatúra , ] , Svetoň, Ľ.: Pušky v hrnci granáty v kredenci. In: Slovenské pohľady, 1993, č. 11, s. 145. , Marušiak, O.: Maroškiáda vojnového času. In: Pravda, 52/1994, s. 9. , Púchyová, I.: Kniha – posolstvo. In: Katolícke noviny, 49/1997, s. 10. , Žilková, M.: „Cez utrpenie“ bez povšimnutia. In: Literárny týždenník, 1 – 2/2000, s. 14. , Lenčo, J.: Krásna a čistá kniha. In: Slovenské národné noviny, 13/2000, s. 12. , Lenčo, J.: Pravda a pocta. In: Literárny týždenník, 29. 6. 2000, s. 10. , Gajdoš, M.: Biskup, ktorý zostal človekom. In: Knižná revue, 14 – 15/2001, s. 5. , Maťovčík, A.: Anton Lauček. In: ]. Bratislava: #Vydavateľstvo SSS, 2001, s. 282. , Sliacky, O.: ]. Bratislava: Literárno informačné centrum, 2005, s. 197. , Harák, I.: Anton Lauček: Anjelom svojim prikážem o tebe. In: Babylon, 7/XV, 27. 3. 2006, s. 1. , Vlnas, V.: Nové interpretace českého baroka. In: Dějiny a současnost - kulturně historická revue, 7/2006, s. 8. , Augustín, I.: Postmoderně Anton Lauček příliš nevěří. In: Noviny Slezské univerzity, 12/3/2007, s. 53. , Parenička, P.: Anton Lauček: IBA TAK VI. In: Slovenské pohľady, 2/2016, s. 125-126. , Lenčo, G.: Humor ako vzácne štipľavé korenie. In: Literárny týždenník. 1-2/2018, s. 16.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13537169.

Anton Lauček má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo