Peter Pavol Bartoš

RNDr. Peter Pavol Bartoš (∗ 11. jún 1901, Stará Turá – † 18. december 1975, Bratislava) bol slovenský pedagóg a matematik.

Život Narodil sa v Starej Turej, vo vtedajšom okrese Trenčín. Životná dráma P. P. Bartoša je svojím záujmom o matematiku svojrázne zaujímavá a pozoruhodná. Už počas gymnaziálneho štúdia sa venoval matematike. Okolnosti mu však neumožnili ďalšie štúdium. A tak po maturite v roku 1921 – 1922 absolvoval v Martine kurz pre notárov. Tu sa dostal do styku s Ústredím slovenských ochotníckych divadiel. Po skončení notárskeho kurzu stal sa prvým tajomníkom ÚSOD, pričom spolupracoval so Štefanom Krčmérym, redigoval edíciu Slovenský divadelný ochotník, pestoval čulé styky s pridruženými krúžkami. Notárom bol viac ako 10 rokov – naposledy v Bratislave-Petržalke. Pre očnú chorobu odišiel do výslužby a začal v Brne študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Po ukončení štúdia v roku 1936 pôsobil na gymnáziách v Rimavskej Sobote, v Tisovci, v Banskej Bystrici a v Zlatých Moravciach. K jeho žiakom patrila napr. aj B. Kolibiarová. V roku 1961 po druhýkrát a natrvalo odišiel do penzie.

Zomrel 18. decembra 1975 v Bratislave.

Dielo P. P. Bartoš uplatnil svoje odborné znalosti a pedagogické skúsenosti pri tvorbe učebníc matematiky pre stredné školy a aj ako autor úloh pre Matematickú olympiádu. Publikoval desiatky odborných a pedagogických prác, čím sa podieľal na zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky. V publikačnej činnosti veľmi tvorivo pokračoval aj po odchode do dôchodku. Vedecké práce z oblasti elementárnej geometrie a teórie čísel uverejňoval v Matematickom časopise a v Časopise pro pěstování matematiky. Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika v škole. Za úspešnú odbornú a pedagogickú činnosť bol vyznamenaný medailou J. A. Komenského, JSMF mu v roku 1975 udelila titul Zaslúžilý člen.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12773748.

Peter Pavol Bartoš má na Slovensku 11 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

 1. Bartošova, Blansko
 2. Bartošova, Brno
 3. Bartošova, Hodonín
 4. Bartošova, Holešov
 5. Bartošova, Kroměříž
 6. Bartošova, Napajedla
 7. Bartošova, Olomouc
 8. Bartošova, Ostrava
 9. Bartošova, Otrokovice
 10. Bartošova, Strážnice
 11. Bartošova, Zlín

Zoznam bodov

 1. Bartošov, miesto,
  082 71 Krivany
 2. Bartošová, miesto,
  958 41 Kolačno
 3. Bartošová, vrch,
  013 15 Fačkov
 4. Bartoš, miesto,
  038 46 Horná Štubňa
 5. Bartošovo, miesto,
  974 01 Riečka
 6. Bartoš, pamätník,
  č.d.345, 530 09 Trnová
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 11. júna, Narodenia v 1901, Osobnosti zo Starej Turej, Úmrtia 18. decembra, Úmrtia v 1975, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo