Želmíra Gašparíková

Dr. Želmíra Gašparíková (∗ 18. január 1901, Martin – † 15. december 1966, Praha) bola slovenská jazykovedkyňa, knihovníčka a bibliografka.

Životopis Narodila sa v rodine Jozefa Gašparíka-Leštinského, ktorý bol kníhkupcom, a jeho manželky Anny, rodenej Jankovičovej. Vzdelanie získavala v Martine, Prešove a v rokoch 1920 - 1925 študovala slovenskú filolófiu a porovnávací jazykospyt na Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe, v rokoch 1925 - 1926 na parížskej Sorbonne, v roku 1930 získala titul PhDr. a v roku 1935 získala odborné knihovnícke vzdelanie. Od roku 1927 pracovala ako knihovníčka v Univerzitnej knižnici v Bratislave, začiatkom 30. rokov 20. storočia bola bibliotekárkou knižnice Matice slovenskej, od roku 1937 bola vedúcou knižnice prezidenta Tomáša G. Masaryka, v rokoch 1938 - 1939 pracovala opäť v Univerzitnej knižnici a od roku 1939 bola knihovníčkou v Slovanskej knižnici v Prahe. Od roku 1945 bola slovenskou lektorkou na Filozofickej fakulte Karolovej univerzity v Prahe.

Tvorba Publikovala vo viacerých slovenských a českých časopisoch (Slovenské pohľady, Elán, Bratislava, Slovanská knihoveda, Časopis pro moderní filologii, Kostnické jiskry a i.). Jej hlavným jazykovedným dielom je „Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov“. Bol to prvý seriózny pokus o zachytenie slovenskej a českej slovnej zásoby. Dnes je to azda najpoužívanejší slovník pri laických i profesionálnych prekladoch medzi týmito dvoma jazykmi. Jeho prvé vydanie vyšlo v roku 1963, druhé, prepracované vydanie v roku 1989. Státní pedagogické nakladatelství Praha v roku 1987 vydalo toto dielo pod názvom Slovensko český slovník. V časopisoch Slovenské pohľady (1929 – 1932) a Elán (1931 – 1932) publikovala tiež komentované bibliografické súpisy súvekej knižnej a časopiseckej produkcie, spolupracovala na viacerých bibliografiách, prispievala do slovníku pseudonymov, do Masarykovho slovníka náučného a tiež do Doplnkov Ottovho slovníka naučného, kde spracovávala heslá z dejín slovenskej literatúry. V poslednom roku svojho života pripravila výber z poľských rozprávok, ktoré preložila a upravila. Vyšli v nakladateľstve Mladé letá v Bratislave pod názvom Hop, čižmičky, sto míľ!

Dielo , 1967 – Slovensko-český slovník (spoluautor A. Kamiš) , 1953 – Martin Kukučín: Pražské motívy, editorka , 1962 – Hop, čižmičky, sto míľ, preklad poľských rozprávok

x

Viac na wikipédii.

Želmíra Gašparíková má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Slovenskí spisovatelia, Narodenia 18. januára, Narodenia v 1901, Osobnosti z Martina, Úmrtia 15. decembra, Úmrtia v 1966, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo