Marina Čarnogurská

Mgr. Marina Čarnogurská-Ferancová ,CSc. (∗ 11. jún 1940, Bratislava) je slovenská sinologička, filozofka a prekladateľka, odborníčka na čínsku filozofiu. Je dcérou Pavla Čarnogurského, sestrou Jána Čarnogurského, Ivana Čarnogurského, Pavla Čarnogurského ml. a prekladateľky Oľgy Slivkovej.

Vzdelanie a špecializácia Marína Čarnogurská absolvovala odbor sinológia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v rokoch 1963 až 1969 a odbor filozofia v rokoch 1964-1970. Vo svojej diplomovej práci sa venovala konfucianizmu (Úvod ku štúdiu starovekej konfuciánskej etiky). Titul Mgr. jej bol udelený v roku 1970 a CSc. v roku 1991.

Počas rokov normalizácie nemohla publikovať, a preto väčšina jej publikácií vyšla po roku 1990. V roku 1991 nastúpila do Slovenskej akadémie vied ako sinologička so špecializáciou klasická čínska filozofia, náboženstvo a literatúra, komparatívna filozofia.

Bibliografia , A riekol majster... (Z klasických kníh konfuciánstva). Vybrala, preložila, poznámky spracovala a doslov napísala Marina Čarnogurská. Bratislava: Tatran, 1990, ISBN 80-222-0089-1. , Lao-c': Tao Te ťing (s Egonom Bondym), 1993, preprac. vyd. 1996 , Konfucius. Rozhovory a výroky (Lun Jü). Zo starovekej čínštiny preložila, literárne zreštaurovala Marina Čarnogurská. Bratislava: Slovenský Tatran, 2002. 400 strán. ISBN 80-222-0501-X , Čínske odpovede, Bratislava: Kalligram, 2006.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771044.

Marina Čarnogurská má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 11. júna, Narodenia v 1940, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo