Jozef Podprocký

Jozef Podprocký (∗ 10. jún 1944, Žakarovce – † 31. marec 2021, Košicehttps://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/583172-zomrel-hudobny-skladatel-jozef-podprocky-mal-76-rokov/) bol slovenský hudobný skladateľ.

Kompozíciu začal študovať popri hre na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach u Juraja Hatríka, ktorý v tomto období na Konzervatóriu pôsobil. V študiach pokračoval na VŠMU (1965-1970) v kompozičnej triede Jána Cikkera. Štúdia ukončil v triede Alexandra Moyzesa.

Od roku 1969 do roku 2013 pôsobil na Konzervatóriu v Košiciach ako profesor skladby a hudobno-teoretických predmetov. V rokoch 1986 – 1988 vykonával aj funkciu riaditeľa Štátnej filharmónie v Košiciach.

Jeho hudobná reč vychádza zo vzorov európskej hudobnej moderny, najmä z rozšíreného tonálneho hudobného myslenia. Vo svojej kompozičnej činnosti sa popri tvorbe orchestrálnych, koncertantných, komorných a inštruktívnych skladieb, venoval aj vokálno-inštrumentálnej i zborovej tvorbe. Inšpirácie zo slovenskej kompozičnej školy aj folklórneho materiálu transformoval postupmi európskej hudobnej moderny (bartókovské technológie, princípy 2. viedenskej školy, sonoristika a p.), ktoré svojim spôsobom veľmi decentne a v súlade s vlastným naturelom selektoval a integroval do vlastného štýlu. Odmietol teda experiment a pochopil substanciu diela ako umelecké posolstvo pre širší okruh poslucháčov. Podprocký disponuje jemu vlastným štýlom, svoje remeslo má pevne v rukách a v podstate každá jeho skladba je tektonicky i obsahovo iná – odlišná. Je moderným tradicionalistom, inklinujúcim k takým hudobným štruktúram, ktoré v sónickej podobe implikujú našu dobu a ozvučujú čiastku z jeho charakteru takým technologicko-tvorivým poriadkom, čo znie dobre a novo. Často využíva kombináciu folklórnych prvkov s polymodálnou a dvanásťtónovou organizáciou harmonických a melodických prvkov a tiež v kombinácii s aleatorikou. Má zmysel pre úspornosť výrazových prostriedkov, prestúpených racionálnou zložkou. Celý rad jeho skladieb inšpirovali poprední východoslovenskí, ale aj iní interpreti: Košické kvarteto, dirigent Bystrík Režucha, organista Ivan Sokol, akordeonisti Vladimír Čuchran a Peter Katina, Quasars ensemble a iní. Mal osobitý vzťah k hudbe minulých dôb. K jeho veľkým zásluhám patrí oživovanie skladieb alebo diel skladateľov najmä z východoslovenského regiónu. Žiaci Jozefa Podprockého: Peter Breiner, Iris Szeghy, Norbert Bodnár, Alexander Mihalič, Ondrej Morosz, Peter Guľas, Jana Kmiťová, Ivan Buffa, Peter Duchnický...

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13420970.

Jozef Podprocký má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo