Marián Trenkler

m.p. KU doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. (∗ 19. máj 1948, Košice) je slovenský matematik a pedagóg. Venuje sa geometrii, teórii grafov, teórii čísel a didaktike matematiky.

Životopis Narodil sa 19. mája roku 1948 v Košiciach. V roku 1971 vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 1979 získal titul Ph.D. pričom jeho školiteľ bol Ernest Jucovič. V roku 1985 získal titul doc. a v roku 2003 sa stal mimoriadnym profesorom na Katedre matematiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je autorom mnohých publikácii a odborných článkov.

== Dielo == , Characterization of magic graphs 1983 , A construction of magic cubes 2000 , Magic p-dimensional cubes 2001 , A theorem on the structure of cell-decompositions of orientable 2-manifolds 1973 , On orthogonal Latin p-dimensional cubes 2005

== Ocenenia == Získal čestné uznanie za súbor vedeckých matematických prác o latinských a magických hyperkockách v priestoroch všetkých rozmerov a kvalitné práce z didaktiky matematiky. Práce sa stretli s mimoriadnym záujmom matematiky celého sveta.

x

Viac na wikipédii.

Marián Trenkler má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 19. mája, Narodenia v 1948, Osobnosti z Košíc, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo