Beloslav Riečan

Beloslav Riečan, zdroj wikipédia

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (∗ 10. november 1936, Žilina - † 13. august 2018, BBonline.sk) bol významný slovenský matematik. Venoval sa teórii miery a integrálu, teórii pravdepodobnosti a usporiadaných množín.

Životopis V roku 1942 - 1946 navštevoval Cvičnú školu pri Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, 1946 - 1953 študoval na gymnáziu a na strednej chlapčenskej škole v Banskej Bystrici, 1953 - 1958 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 1965 CSc., 1967 doc., a RNDr., 1979 DrSc., 1981 prof. Pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave ako asistent, odborný asistent a docent (1958 - 1971), ako docent na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972 - 1979), ako docent a profesor na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980 - 1985, dekan 1990 - 1991), na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši ako profesor (1985 - 1989) a na Matematickom ústave SAV v Bratislave ako vedúci vedecký pracovník a riaditeľ (1992 - 1998). Od roku 1998 pôsobil na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako profesor, od 2001 ako vedúci Katedry matematiky.

V roku 1971 bol spoluzakladateľom časopisu Matematické obzory (výkonný redaktor 1972 - 1989), od 1995 bol vedeckým redaktorom časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, bol členom viacerých profesijných spoločností a organizácií, od 1965 bol členom a od 1996 predsedom Jednoty matematikov a fyzikov, od 1993 bol členom a neskôr predsedom Slovenskej asociácie Rímskeho klubu a členom českej asociácie Rímskeho klubu.

Profesor Riečan bol aktívnym členom spoločenstva Evanjelickej cirkvi a.v. Venoval sa aj hre na organ, bol organistom v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. V roku 1984 viedol semináre Matematika a hudba.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12763039.

Beloslav Riečan má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 10. novembra, Narodenia v 1936, Osobnosti zo Žiliny, Úmrtia 13. augusta, Úmrtia v 2018, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo