Alojz Wawruch

doc. RNDr. Alojz Wawruch, CSc. (∗ 9. december 1939, Pécs, Maďarsko – † 16. apríl 1999, Stupava, Slovensko) bol slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg.

Životopis Narodil sa v Pécsi v Maďarsku. Po maturite v roku 1958 na jedenásťročnej strednej škole v Bratislave študoval v rokoch 1958 - 1963 matematiku a fyziku, od 3. ročníka aplikovanú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po absolvovaní štúdia nastúpil v roku 1963 ako asistent na Katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty UK, po vzniku nových katedier v roku 1964 prešiel na katedru numerickej matematiky a matematickej štatistiky, aby po niekoľkých ďalších reorganizáciách zakotvil na katedre aplikovanej matematiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (vznikla v roku 1980 oddelením od Prírodovedeckej fakulty UK), odkiaľ po dlhodobej práceneschopnosti predčasne odišiel v roku 1993 do invalidného dôchodku.

Titul RNDr. získal v roku 1967, kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti fyzikálno-matematických vied obhájil v roku 1977 a za docenta bol po dlhých prieťahoch vymenovaný v roku 1989. Ťažiskom jeho pedagogickej práce bola numerická matematika, osobitne so zameraním na výučbu programovania s využívaním výpočtovej techniky. S veľkým časovým predstihom prezieravo vystihol význam malej výpočtovej techniky a zdôrazňoval potrebu orientácie fakulty na vybavenie pracovísk osobnými počítačmi. Osobitosťou jeho prednášok a cvičení, najmä výučby z oblasti optimalizácie a riadenia, bolo úzke spojenie teórie s konkrétnou praxou výskumných úloh a riešenia problémov zo sféry výroby a služieb. Celá jeho pedagogická činnosť bola príkladom výchovy k aplikovaniu matematiky v najhlbšom význame tohto pojmu. Nedostatok aktuálnej študijnej literatúry z oblasti programovania a numerickej matematiky sa usiloval zmierniť tvorbou a spoluautorstvom niekoľkých učebných textov.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12762177.

Alojz Wawruch má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia v 1979, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo