Pavol Odaloš

Pavol Odaloš (∗ 9. január 1960, Banská Bystrica) je slovenský jazykovedec a univerzitný profesor.

Životopis Študoval v rokoch 1979-1984 na Pedagogickej faklte v Banskej Bystrici (slovenský jazyk - občianska náuka), 1984 PaeDr., 1995 CSc., 1998 doc., 2005 prof.

V roku 1984-1986 pracovník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (odborný pracovník bibliografie), v roku 1986-1987 pôsobil na Strednom odbornom učilišti v Banskej Bystrici (učiteľ), v roku 1987-1992 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (odborný asistent), od roku 1992 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fak. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2005 vymenovaný za profesora, prorektor pre vedu a výskum, dekan PF UMB. Pracuje v oblasti výskumu slovnej zásoby, jazykovej kultúry, štylistiky, onomastiky, syntaxe a bibliografie slovenskej jazykovedy.

Literatúra , UMB Banská Bystrica

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12773560.

Pavol Odaloš má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo