Ivan Baláž Kráľ

Ivan Baláž Kráľ (∗ 3. august, Prešov) je slovenský básnik a publicista.

Životopis Predstaviteľ a spolutvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY, člen Spolku slovenských spisovateľov. Narodil sa v Prešove. Vzdelanie získaval na SPŠ-S ("Priemyslovke" – Highway and Bridge Design) v Prešove, RKCMBF Univerzity Komenského, (teológia, etika Mgr.), v Košiciach (dejiny Mgr.- Architektúra a umenie kostola a konventu OFM v Prešove). V štúdiách pokračoval v Ružomberku (žurnalistika, reklama - PhD.) a v Legnici (Poľsko) (manažment a marketing, magister 2014-2016). V rokoch 1997 – 1999 sa angažoval v oblasti charity a sociálnej práce (www.gkcharita-po.sk), od roku 1999 v učiteľskom povolaní. Neskôr sa venoval výskumu slovenského mediálneho prostredia http://www.ivanbalazkral.org. Poradca a tvorca reklamných komunikátov . V rokoch 2005 – 2008 pôsobil na Katedre žurnalistiky FF-KU v Ružomberku (reklama, vplyv reklamy na spotrebiteľa, marketing, masmédiá). Expert na spotrebiteľské správanie, slogany a branding . Tvorca slogany.sk. Od roku 1996 sa profesionálne venuje literárnej i výtvarnej tvorbe a dizajnu (logá). Je spoluzakladateľom a členom medzinárodnej spoločnosti AREIOS PAGOS (2000), ktorá prepája umenie, vedu a marketing. Vedie literárny klub MANU FECIT s celoslovenskou pôsobnosťou. V období rokov 2009 – 2011pedagóg na Katedre masmediálnej komunikácie FMK – UCM v Trnave (Reklama, marketing, médiá). Spolutvorca a prvý šéfredaktor ročenky MUUZA 2009 – 2010. V rokoch 2010 – 2013 pôsobil na International School of Management v Prešove (PR, Reklama, CI) a v roku 2012 i na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Prahe (Česko) (reklama).

Tvorba Počiatky jeho tvorby siahajú do detstva. Publikoval časopisecky, no knižný debut mu vyšiel až v roku 2000. Básnické videnie autora ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (J. P. Sartre), neskôr Charles Bukowski a viaceré postmoderné formy. Práve tu sa sformovala Autenta.

Autor sa venuje témam existencie, lásky, intimity vzťahu, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básnik Autenty píše výhradne to, čo zažil, videl, cítil, sníval a prežíval. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým a integrovanú asonanciu. Tie vkladá do voľného verša s pop-jazzovým rytmom. Jeho poézia je intímna a autobiografická. Okrem klasických básnických prostriedkov sa autor silne inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. V tvorbe I.B.Kráľa sa stretávame s náročnými ideovými náčrtmi, ktoré sú spracované jednoduchou vonkajšou formou. Čitateľ odhalí z textu len to, čo mu zážitky a poznatky dovolia. Básne ostávajú napriek tomu štýlovo čisté, otvorené a príťažlivé.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767651.

Ivan Baláž Kráľ má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 3. augusta, Narodenia v 1978, Osobnosti z Prešova, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo