Jiří Kroha

Jiří Kroha, zdroj wikipédia

Jiří Kroha (∗ 5. jún 1893, Praha – † 7. jún 1974, Praha) bol jeden z najvýznamnejších českých architektov 20. storočia, predstaviteľ českej avantgardy. Prínosom pre Slovensko bol návrh nového socialistického mestečka Nová Dubnica.

Biografia Narodil sa v Prahe. Študoval v Prahe a Plzni, odbor architektúry vyštudoval na TUV v Prahe v rokoch 1911 až 1916. Po ukončení tohto štúdia sa angažoval ako sochár a maliar v Spolku výtvarných umelcov Mánes. Vystavoval v Mánese, Verraikone, Tvrdošijnom, taktiež na Výstave drobného umenia a Výstave dekoratívneho umenia v Paríži. Teoreticky i prakticky sa venoval divadlu, navrhol scénické výpravy pre Národné a Stavovské divadlo v Prahe, režíroval a scénoval Oresteu od Arnošta Dvořáka. Spolupracoval pri budovaní moderného ľudového divadla. Neskôr sa venoval len architektúre.

V rokoch 1920 až 1925 bol v službách Zemského správneho výboru v Prahe. Ako architekt sa naplno prejavil praktickou činnosťou , ktorú začal roku 1922 stavbami pre Mladú Boleslav. Podľa jeho projektov boli postavené: Stavebná škola priemyselná (1922 – 1923), vily pre úradníkov a zamestnancov Stavebného ústavu pre chorobomyselných v Kosmonosoch (1923). Postavená bola i Okresná pokladňa v Mladej Boleslavi (1924), železobetónový most v Kralupoch a čiastočná regulácia mesta Kralup (1924 – 1925), Štátne domy v Mladej Boleslavi a v Kutnej Hore (1924 – 1925) a Okresný dom v Nových Benátkach. Realizoval taktiež prestavby, ako napr. prestavbu Obchodného domu v Mladej Boleslavi (1924 – 1925), Dom okresnej sociálnej starostlivosti v Mladej Boleslavi (1925 – 1926), prestavbu Grand Hotela v Mladej Boleslavi (1926). Koncom roku 1925 sa stal profesorom architektúry na českej vysokej škole technickej v Brne. Bol zakladateľom revue kultúry Horizont v Česko-Slovensku, ktorého bol šéfredaktorom. Výstavu severných Čiech naprojektoval v rokoch 1926 – 1927 v Mladej Boleslavi. V roku 1928 projektoval Expozíciu odboru vedy na Výstave súdobej kultúry v Česko-Slovensku v Brne. Toto istého roku bol postavený obytný dom vo výstavnej kolónii Nový dom v Brne. Obchodný dom v Prahe je jeden z jeho posledných projektov. Rovnako aj projekt obytného domu Zväzu Česko-slovenského Diela v Prahe, realizácia vlastnej vily a projekt Studie na rozšírenie českej vysokej školy technickej v Brne. V roku 1951 navrhol Novú Dubnicu (vtedy Vorošilovo) v duchu socialistického realizmu. Mala byť vzorom plánovitého riešenia bytovej otázky, nebytových priestorov – ideálne fungujúce mesto zasadené do prírodného reliéfu. Projekt sa ale podarilo zrealizovať len približne z jednej tretiny.

Venoval sa aj interiérom. Väčšina jeho diel bola uverejňovaná v odborných časopisoch, ako napr.: Štýl, Stavba, Časopis spolku architektov a inžinierov a taktiež vychádzali i v zahraničných časopisoch: v talianskych, nemeckých, francúzskych, holandských a iných, ale najviac v revue Horizont.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q512633.

Jiří Kroha má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Česko-slovenskí národní umelci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo