Ján Klinovský

Ing. Ján Klinovský (∗ 18. jún 1905, Bobrov – † 17. september 1944, Hájniky) bol slovenský národohospodár, predseda Obilnej spoločnosti pre Slovensko.

Študoval komerčné inžinierstvo v Prahe. Spočiatku bol prívržencom Milana Hodžu a agrárnej strany, neskôr Karola Sidora, vďaka ktorému sa stal šéfom obilného syndikátu. V rokoch 1943 - 1944 zodpovedný redaktor hospodárskeho týždenníka Budovateľ. Za 2. svetovej vojny pomáhal poľským odbojárom a spolupracoval s občianskym odbojom. Patril do okruhu sidorovskej opozície. Po vypuknutí SNP prišiel na povstalecké územie.

Koncom augusta a začiatkom septembra 1944 bol v kúpeľoch Sliač, kde sa ho zmocnila skupina zdemoralizovaných partizánov a spolu s desiatimi ďalšími osobami ho zavraždili na moste nad riekou Hron v Hájnikoch. Udalosť vyvolala široký ohlas na povstaleckom území, odsúdila ju verejná mienka a Slovenská národná rada.

Zdroj , JABLONICKÝ, Jozef: Kto bol kto. Študijná pomôcka. In: JABLONICKÝ, Jozef: Samizdat o odboji. Zost. Norbert Kmeť . Bratislava : Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-781-9 , Slovenský biografický slovník, III. zväzok. Martin : Matica slovenská, 1989. ISBN 80-7090-019-9 , GNIAZDOWSKI, Mateusz: Skupina gen. Stefana Hubického na Slovensku (1944 – 1945). In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V. Zost. Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek Syrný. Univerzita Mateja Bela ; Štátna vedecká knižnica : Banská Bystrica, 2006, ISBN 80-8083-341-9, s. 112–122 , SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla : slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1037-3

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768526.

Ján Klinovský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo