Anton Kret

PhDr. Anton Kret, CSc. (∗ 10. apríl 1930, Smižany – † 6. február 2019, Bratislava) bol slovenský dramaturg, teatrológ, prekladateľ a publicista. Pseudonym: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa.

Životopis Roku 1955 absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave, 1963 - 1966 ašpirant Akadémie spoločenských vied v Moskve 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955 - 1959), 1966 - 1967 pracovník ÚV KSS, na Ministerstve kultúry (1967 - 1969) a v SND v Bratislave ako hlavný dramaturg (1959 - 1963 a 1971 - 1992). Externe prednášal na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici (od 1998) predmety dramaturgia, analýza dramatického diela a dejiny divadla. Bol šéfredaktorom časopisu Javisko (1992 - 1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996 - 1998). Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venuje ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Je editorom desiatky odborných publikácií. Okrem toho je autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle. Je nositeľom Ceny Š. Hozu, pozri www.Smižany.sk (2008), a predsedom Spolku priateľov Spiša v Bratislave od r. 1989.

Dielo Tlačou vydané alebo v divadlách, v televízii a v rozhlase uvedené monografické práce (pod vlastným menom a pod pseudonymami Kamil Pichňa, Anton Semko a A. K. Vengur):

, Avangardnyje tendencii v češskom i slovackom teatrach. Istoričeskij očerk. V zborníku Zarubežnaja literatura. Izd. Vedenije, Moskva, 1966; Separátne: PK pri SNR pre potreby festivalu, 1967. , Avantgardné tendencie v českom a slovenskom divadle v dvadsiatych rokoch. Historická súvaha. Separátna publikácia ZSDU Bratislava, 1968. , Bojím sa nebáť. Druhá kniha veršov. Bratislava 2007 , Breviár rečňovača alebo Prznenie rodného jazyka v praxi. SPS BA 2004 , Confiteor Deo. Rozhlasová hra. Slovenský rozhlas Bratislava, 1998 , Čas zázračnice. Román. PPA Bratislava 2007 , Dedkove svižné spomínania. Spomienková esej. Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava 2011 , Divadlo zvnútra. OOS Prievidza 1974 , Divadlo zvnútra. OÚ BA 1988 , Divadlo zvnútra (Zložky inscenácie). Skriptá. AU BB 2001 , Dramaturgia: veda, umenie či šamanstvo? Charakteristika disciplíny cez prizmu praxe v Slovenskom národnom divadle. 2,5 AH. Separát Festivalu SND v Karlových Varoch r. 1961 , Dvadcatyje gody v češskom i slovackom teatrach. Istoričeskoje obozrenije. Separát Akadémie spoločenských vied Moskva, 1966. , Dvadsaťdva. Kádrové posudky slovenských dramatikov z pera Antona Kreta. SPS BA 1998 , Estetické marginále. SPS BA 2002 , Helsinská príhoda. Rozhlasová hra. Československý rozhlas Bratislava, 1974. Pod pseudonymom Anton Semko. , Herec (Ladislav Chudík). Print-Servis BA 1994 , Hľadáte krásu? (Eseje o nej) Nadácia D. Slavoja Smižany 2004 , Krátky slovník nárečia slovenského spišského. Print-Servis BA 1994 , Krátky slovník nárečia slovenského spišského. OcÚ a MO MS Smižany 2001 , Kudzeľnice. Pamätnica tridsaťročnej „Smižančanky“. MO MS a OcÚ Smižamy 2000 , Kuľhajúci bard. Román. Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / Bratislava 2011 , Na mescickym tarhu. Komédia napísaná v dialekte. Premiéra v Spišskom divadle Spišská Nová Ves 2008 , Naviate (Druhé spomienky dramaturga). SPS BA 2000 , Nechcem už hračky! (Autorský text podľa dokumentárnej publikácie P. Kružliaka „Krvavý potok“. *Uvedené v Lučenci r. 1988 , No a to! alebo Sama so všetkými (v spoluautorstve s M. Zimkovou). Vydavateľstvo SSS BA 2003 , O divadelníčení v Smižanoch. MO MS a OcÚ Smižany 1997 , O ružovej Aničke. Podľa Dobšinského rozprávok. Premiéra v Spišskom divadle Spišská Nová Ves 2008 , Povedzte mojej materi... Dráma v 2 častiach. LITA Bratislava, 1986. Premiéra v DJZ DaM Prešov (Spišská Nová Ves), 1986. , Pamäti spamäti od nepamäti do nepamäti. Dedkove svižné spomínania. Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava BA 2011. , Panna z Tatier. Novela (pod pseudonymom K. Pichňa). Separát mesačníka Slovenský sever. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 1997 , Pavol Haspra, režisér. Divadelný a televízny portrét. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 2005 , Piškvor. Romaneto. SPS BA 2001 , Pokus o výklad a spresnenie niektorých pojmov a termínov z oblasti dramatického umenia. Skriptá. AÚ BB 1998 , Pravda a krása nie sú rodné sestry. Skriptá. AU BB 2001 , Retro (Spomienky dramaturga). Uverejnené ako systematické pokračovanie v celom ročníku časopisu Javisko r. 1993 , Ruské G. Memoáre o prekladateľstve a všeličom inom. PPA Bratislava 2007. , Samota. Tragédia v 3 dejstvách. Pod pseudonymom A. K. Vengur. SDLZ BA 1967. Premiéry v ochotníckom divadle v Novom Meste nad Váhom a v Galante, obe 1971. , Slovenská činoherná réžia. Súbor portrétov osobností slovenského činoherného divadla. Osvetový ústav Bratislava, 1971 , Smižany v zrkadlení času. MO MS Smižany 1988 , Smrť dynama v kyslom daždi. Romaneto. Pod pseudonymom Kamil Pichňa. Vydavateľstvo Kubko-Goral BA 1996 , Som porotcom. Metodická príručka. KOS BB 1974 , Umenie okamihu (v spoluautorstve s M. Sládkom). Milan Sládek. Slovart BA 2010 , Umenie zvnútra. Podmieňujúce kognitíva súvisiace s tvorbou. SPS Bratislava 2008 , Vtedy, vo Vajngrube. Romaneto. www.vengur.ic.cz 2014 , Tragédia v Dubovej. Televízna hra podľa J. G. Tajovského. Slovenská televízia Bratislava na I. programe, 1977 , Zábavky s veršom. SPS BA 2000 , Žlté s modrým alebo Komédia o rybkách v 2 častiach. (Pod pseudonymom Anton Semko) LITA BA 1970

x

Viac na wikipédii, wikidata Q10853675.

Anton Kret má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí dramatici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo