Igor Kluvánek

Prof. Ing. Igor Kluvánek, CSc. (∗ 27. január 1931, Košice – † 24. júl 1993, Bratislava) bol slovenský matematik.

Dnes už málokto vie, že I. Kluvánek nevyštudoval matematiku, ale inžinierstvo, vákuovú technológiu na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Už od r. 1952 pôsobil ako asistent Katedry matematiky SVŠT v Bratislave, kde zotrval do roku 1964. Napriek mladému veku sa stal čoskoro jednou z vedúcich postáv matematického diania v Bratislave, a to nielen po stránke vedeckej, ale aj spoločenskej.

Takmer neuveriteľný je jeho prínos do učebnice Matematika I, II, ktorú napísal spolu s Ladislavom Mišíkom a Marekom Švecom. Táto učebnica znamenala prelom vo vyučovaní matematiky na československých technických vysokých školách. Používa sa dodnes.

V tých rokoch bol tiež dušou niekoľkých vedeckých seminárov. Bol autorom prvých prác na Slovensku venovaných teórii miery a integrálu a zároveň bol ústrednou postavou úsilí smerujúcich k aplikáciám matematiky. Bol tiež jedným z prvých slovenských matematikov, ktorí získali medzinárodné úspechy. Obrovský kus práce vykonal ako výkonný redaktor Matematicko-fyzikálneho časopisu Slovenskej akadémie vied. Tejto funkcii nasadil vysoké kritériá a spolu so Štefanom Schwarzom sa pričinil o vytvorenie dobrého matematického časopisu na Slovensku. Jeho organizátorské a koncepčné schopnosti sa ešte plnšie uplatnili na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Čoskoro sa stal spolutvorcom modernej koncepcie výuky matematikov a magnetom priťahujúcim do Košíc ďalších nádejných, nadaných matematikov ako aj osobnosti z iných vedných odborov.

x

Viac na wikipédii.

Igor Kluvánek má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 27. januára, Narodenia v 1931, Osobnosti z Košíc, Úmrtia 24. júla, Úmrtia v 1993, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo