Gejza Horák

Gejza Horák (∗ 25. február 1919, Halič – † 28. august 2003, Bratislava)http://www.pohorela.sk/pages/clanok.php?id=130 bol slovenský jazykovedec a publicista.

Životopis Študoval na Učiteľských ústavoch v Lučenci a v Banskej Bystrici (1935-1939), v Bratislave na Filozofickej fak. Slov. univerzity aprobáciu filozofia a slovenčina (1944-1948). Pôsobil ako učiteľ v Detve, v Pohorelej, v Bratislave, 1948-1984 vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, súčasne 1954-1957 prednášal slov. jazyk na Pedagogických fak. UK s Bratislave i KU, ako aj na Vysokej škole ruského jazyka v Prahe. Slov. jazykovedec a popularizátor slov. jazyka, venuje sa najmä dialektológii, štúdiu spisovného jazyka, jazykovej kultúre a metodike vyučovania slovenčiny. Autor populárno-náučnej knihy, v dennej tlači publikoval okolo tisíc popularizačných článkov a úvah o problematike súčasného spisovného slov. jazyka a jazykovej kultúry. Venoval sa aj odbornej pedagogicky zameranej spisbe, podieľal sa na tvorbe početných učebníc, cvičebníc, konverzačných príručiek a zbierok úloh zo slov. jazyka pre základné i stredné školy, zostavovateľ čítaniek. Popri jazykovedných prácach pôsobil v Jazykovej poradni Čs. rozhlasu.

Dielo , Tisíce poučení zo spisovnej slovenčiny, roku 1971 , Jazykové prechádzky prózou, roku 1989 , Slovo o slove - sto zrniek do nášho jazykového povedomia, roku 1999

Referencie

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12766272.

Gejza Horák má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Existuje aj Jozef Horák: Jozef Horák, a jeho ulice, Jozef Horák na wikipédii.
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo