Joachim Kalinka

Joachim Kalinka (∗ 1601, Ružomberok  -  † 17. jún 1678, Zittau, Nemecko) bol slovenský básnik a autor náboženskej literatúry.

Rodina , otec: Ján Kalinka , matka: Fides rod. Mokošíniová , manželka: Anna, rod. Marklovská , syn: Zachariáš Kalinka (ev. farár), Daniel Kalinka (úradník)

Životopis Narodil sa v rodine evanjelického kazateľa a vzdelanie získal vo viacerých školách (Banská Bystrica, Bytča, Kremnica, Prešov, Bánovce nad Bebravou). Po skončení štúdia pracoval ako učiteľ (asi 1624), rektor (1625), 1627 diakon v Ružomberku, evanjelický farár v Hradnej, 1634 v Rajci, 1636 v Ilave, kde bol i dvorným kazateľom Ostrožičovcov, od 1646 superintendant. Obhajca ortodoxného luteranizmu, na základe súdnych procesov s protestantskou inteligenciou v Bratislave (1671-1672) musel odísť do vyhnanstva (odmietol vzdať sa úradu a konvertovať na katolícku vieru), z ktorého sa už nevrátil. Pôsobil ako farár v Neusalzi v Nemecku.

Veľmi nadaný básnik, autor hlboko precítenej duchovnej poézie, pozoruhodné boli i jeho kázne, z ktorých najmä pohrebná kázeň Verus mundus... to jest pravá ozdoba (1648) patrí medzi kázňové skvosty 17. storočia. Svoj údel vyhnanca a údel slovenských protestantov vykreslil v rkp. zachovanom denníku Diarium (1671-1672). Niekoľkými duchovnými piesňami prispel do Tranovského kancionála, príležitostné verše uverejnil v spise svojho otca, ktorý sám po jeho smrti vydal.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1103500.

Joachim Kalinka má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo