Ján Horecký

Ján Horecký, zdroj wikipédia

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. (∗ 8. január 1920, Stupava – † 11. august 2006, Stupava http://www.pulib.sk/skase/Volumes/JTL08/pdf_doc/2.pdf) bol slovenský jazykovedec (všeobecná jazykoveda, sémantika, terminológia, gramatika, slovotvorba, štylistika, jazyková kultúra, fonológia latinčiny a i.).

Od roku 1943 po skončení vysokoškolských štúdií začal pracovať vo vtedajšom Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave.

== Dielo== , Anna Rácová, Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina, Veda, vydavateľstvo SAV, 2000,

Referencie {{referencie}}

x

Viac na wikipédii.

Ján Horecký má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Horeckého, Nitra
Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 8. januára, Narodenia v 1920, Úmrtia 11. augusta, Úmrtia v 2006, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo