Ján Horecký

Ján Horecký, zdroj wikipédia

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. (* 8. január 1920, Stupava – † 11. august 2006, Stupava) bol slovenský jazykovedec (všeobecná jazykoveda, sémantika, terminológia, gramatika, slovotvorba, štylistika, jazyková kultúra, fonológia latinčiny a i.).

V rokoch 1939 – 1944 študoval odbor slovenský jazyk – latinský jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií začal pracovať vo vtedajšom Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave.

Okrem slovenčiny sa zaoberal aj češtinou, maďarčinou, latinčinou, starogréčtinou, umelými jazykmi a neskôr aj lingvisticky a sociolingvisticky zaujímavým rómskym jazykom, čo vyústilo do monografií, ktoré napísal spolu s dcérou, indologičkou Annou Rácovou.

Dielo

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768494.

Ján Horecký má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 8. januára, Narodenia v 1920, Osobnosti zo Stupavy, Úmrtia 11. augusta, Úmrtia v 2006, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo