Ján Bobok

PhDr. Ján Bobok (∗ 16. október 1936, Trnava – † 27. november 1984, Bratislava) bol slovenský pedagóg a matematik. Patril medzi nadšencov a priekopníkov novej koncepcie vyučovania matematiky a zaslúžil sa o jej zavedenie na školách.

Životopis Narodil sa v Trnave. Po ukončení štúdia matematiky a fyziky na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave pôsobil na základnej škole v Bratislave, na Košickej ulici od 1. septembra 1963 do 30. júna 1970. Venoval sa problematike vyučovania matematiky. Svoje odborné poznatky a didaktické skúsenosti uplatnil ako vedecko-výskumný pracovník a metodik vyučovania matematiky na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Zomrel 27. novembra 1984 v Bratislave.

Prínos Veľmi aktívne sa podieľal na vypracovaní novej koncepcie vyučovania matematiky na základnej škole, na tvorbe metodických materiálov pre učiteľov, na ich preškoľovaní a ako pracovník VÚP a hlavný autor usmerňoval tvorbu učebníc matematiky. Publikoval v časopisoch Matematika a fyzika ve škole, Matematické obzory, Komenský, a aj takto odovzdával učiteľom svoje pedagogické poznatky a skúsenosti.

Ján Bobok má veľký podiel na skvalitňovaní vyučovania matematiky na základných školách, kde žiak získava základné vedomosti a poznatky na ktoré potom nadväzuje pri ďalšom štúdiu. Jeho prácu ocenila aj ] udelením Vyznamenania Matematickej sekcie JSMF za zásluhy o rozvoj vyučovania matematiky roku 1978 a v tom istom roku obdržal aj čestné uznanie Jednoty.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768399.

Ján Bobok má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo