Juraj Hladký

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (* 7. august 1975, Piešťany) je slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, slovakista, slavista, vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, člen viacerých odborných kolégií a redakčných rád.

Životopis

Zaoberá sa výskumom vlastných mien, sociálnych nárečí a jazykovej kultúry. Zúčastňuje sa na projekte Hydronymia Europaea, ktorého cieľom je zdokumentovať a analyzovať názvy európskych riek a vodných objektov od najstarších čias po súčasnosť. V rámci neho je autorom alebo spoluautorom monografií o hydronymii z povodí Nitry, Dudváhu, Malého Dunaja a zo Žitného ostrova.

Publikačne sa venuje aj trnavskému regiónu, osobitne leopoldovskej pevnosti a väznici.

Dielo

Odborné monografie

x

Viac na wikipédii, wikidata Q82071122.

Juraj Hladký má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 7. augusta, Narodenia v 1975, Osobnosti z Piešťan, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo