Pavol Hronec

Pavol Hronec (∗ 10. október 1910, Zvolenská Slatina – † 28. august 1973, Nemecko) bol evanjelický kňaz a protifašistický bojovník.

Životopis Študoval na gymnáziu v Prievidzi, teológiu v Bratislave a v Strassburgu, filozofiu a históriu literatúry na FF UK v Bratislave (1934 - 1938). Ordinovaný za kňaza bol v roku 1934, potom pôsobil ako kaplán v Modre a Bratislave. Bol generálny tajomník Sväzu evanjelickej mládeže a redaktor Nového rodu (1936 - 1937). V roku 1937 nastúpil ako farár v Hronseku.

Počas vojny sa zapojil do protifašistického hnutia; najskôr ako pracovník Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici (od júla 1944), počas SNP ako dôstojník čs. armády a prezidiálny šéf povereníctva pre školstvo a osvetu. Po potlačení povstania pôsobil v partizánskej skupine Za slobodu Slovenska.

Po oslobodení nastúpil ako evanjelický farár v Banskej Bystrici. Bol politicky prenasledovaný a prepustený zo služieb.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13538112.

Pavol Hronec má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, Narodenia 10. októbra, Narodenia v 1910, Osobnosti zo Zvolenskej Slatiny, Úmrtia 28. augusta, Úmrtia v 1973, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo