Bohuš Bodacz

Bohuš Bodacz (pseudonymy Marek, Hron, Bohumil Machytka) (∗ 1. marec 1955, Bratislava – † 18. máj 2020) bol slovenský spisovateľ, literárny kritik a publicista.

Životopis V rokoch 1974 – 1978 vyštudoval odbor etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1978 – 1986 ako odborný redaktor a editor vydavateľstva Obzor, v rokoch 1986 – 1991 ako redaktor a šéfredaktor časopisu Osvetová práca, v rokoch 1991 – 1999 ako redaktor a zástupca šéfredaktora periodika Literárny týždenník, v rokoch 1999 – 2000 ako redaktor časopisu Slovo, od roku 2000 do roku 2012 bol redaktorom vo vydavateľstve Iura edition v Bratislave. Od roku 2012 pracoval vo vydavateľstve C. H. Beck.

Tvorba Venoval sa písaniu poézie, prózy, scenárov dokumentárnych filmov s literárnou tematikou a recenzií, ktoré publikoval v rôznych časopisoch (Literárny týždenník, Nové knihy, Knižná revue, Romboid, Slovenské pohľady, Smena, Práca a i.). Vo svojich recenziách sa zameriaval na americkú, poľskú a juhoslovanskú literatúru; v súčasnej slovenskej literatúre sa venoval najmä prozaickým dielam.

Dielo *1998 – Skryté galérie *1999 – Premeny ohňa, dvojportréty súčasných prozaikov (spoluautor B. Šikula) *2000 – Pokoj noci *2001 – Strážca tajomstva v krajine bláznov *2004 – Polnočná žena *2010 – Nuda v krematóriu

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12763343.

Bohuš Bodacz má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo